Euler Hermes: Realny wzrost gospodarczy Polski spadnie do 3,2%

0
357

Manfred Stamer, starszy ekonomista w Euler Hermes, w swojej analizie sytuacji gospodarczej Polski prognozuje, że widoczny w 2019 r. spadek realnego wzrostu PKB naszego kraju (z 5,1% w 2018 r. do 4% dwanaście miesięcy później) utrzyma się także w kolejnym roku. Zdaniem eksperta, całoroczne spowolnienie uplasuje się na poziomie 3,2%, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach.

Według Manfred Stamera, głównym motorem napędowym wzrostu w 2019 r. był popyt krajowy (+3,6 p.p.), podczas gdy wkład eksportu netto wyniósł +0,4 p.p. Konsumpcja prywatna wzrosła o 3,9%, co oznacza spadek z 4,3% w 2018 r. Natomiast wskaźnik PMI dla przemysłu spadł do kwartalnej średniej 46,8 punktów w IV kw. 2019 r., poziomu najniższego od ponad 10 lat.

Ekspert zwraca uwagę, że opublikowane niedawno dane pokazują, że liczba upadłości przedsiębiorstw ustabilizowała się w 2019 r. (977 przypadków, spadek na poziomie 1% r/r z 988 zdarzeń w 2018 r.), po trzech latach znaczących wzrostów. Ten stan odzwierciedla, przynajmniej częściowo, fakt, że spadek marży zysku przedsiębiorstw niefinansowych dobiegł końca w ubiegłym roku. Dlatego Euler Hermes spodziewa się kolejnego roku stabilizacji liczby upadłości w 2020 r.

Upadłości przedsiębiorstw w Polsce (dane roczne i zmiany)

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes

(AM, źródło: MultiAN)