Atradius: Spory wzrost opóźnionych płatności w krajach USMCA

0
611

Aż 43% całkowitej wartości faktur wystawionych przez firmy w krajach USMCA zostało nieopłaconych w terminie, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z 25% w roku ubiegłym – wynika z najnowszego badania Barometr Praktyk Płatniczych przeprowadzonego przez Atradius w USA, Meksyku i Kanadzie. Wartość faktur zaległych powyżej 90 dni podwoiła się, a 4% całkowitej wartości przeterminowanych faktur zostało odpisanych jako nieściągalne.

Tegoroczne wyniki cyklicznego  Barometru Praktyk Płatniczych firm w USA, Meksyku oraz Kanadzie wskazują na zagrożenie płynności finansowej i zwiększone uzależnienie firm od finansowania bankowego, co jest efektem zamrożenia życia społecznego i gospodarczego, mającego powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19

Przedsiębiorstwa w samych Stanach Zjednoczonych odnotowały wzrost liczby opóźnionych płatności o 72% r/r. Również poszczególne sektory gospodarki na rynkach USMCA odczuwają skutki recesji wywołanej przez pandemię COVID-19. Na przykład meksykański przemysł papierniczy musiał odpisać 8% całkowitej wartości należności jako nieściągalne. Z kolei 40% całkowitej wartości faktur B2B w kanadyjskich sektorach rolno-spożywczym i chemicznym było zaległych.

Pomimo recesji, w której znajdują się wszystkie trzy gospodarki USMCA, i negatywnych prognoz na najbliższe miesiące, większość badanych przedsiębiorstw spodziewa się wzrostu. Optymizm badanych firm opiera się na przekonaniu, że banki będą nadal udzielać kredytów, co pozwoli złagodzić skutki zatorów płatniczych i utrzymać płynność finansową.

Większość badanych przedsiębiorstw planuje również zaostrzenie procedur kredytowania kontrahentów. Wśród działań, które planują podjąć, znalazło się outsourcowanie zarządzania ryzykiem specjalistycznym podmiotom, ubezpieczenie kredytu kupieckiego oraz zwiększenie wewnętrznych zasobów zarządzania wierzytelnościami i windykacją.

Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Polska, zwrócił uwagę, że Barometr pokazuje zachowania i nastroje w biznesie, ale również odporność gospodarki regionu na kryzys. – Z jednej strony widzimy drastyczny wzrost zaległych płatności i niezaprzeczalne oznaki, że region wszedł w recesję. Z drugiej jednak widać niewielki optymizm co do lepszej przyszłości, pomimo nienajlepszych danych i prognoz. Oba te czynniki mają wpływ na rozwój kryzysu Covid-19 i skuteczność regionu w odwracaniu jego negatywnych skutków – podkreślił.

(KS, źródło: Havas PR)