Atradius: Spowolnienie w USA wpływa na cały region

0
442

W 2019 roku wzrost PKB Stanów Zjednoczonych wyniósł 2,3%. W 2020 r. spadnie najprawdopodobniej do 1,7%. Co istotne, spowolnienie w USA wpływa również na sytuację całego regionu – wynika z raportu Atradius dotyczącego Ameryki Północnej.

Według ekspertów, w ciągu dwóch najbliższych lat wzrost PKB USA nie przekroczy 1,7%. – Trzeba również zaznaczyć, że gospodarka amerykańska nadal jest podatna na ryzyko pogorszenia sytuacji. Ponad 2/3 aktywności gospodarczej USA stanowi konsumpcja gospodarcza, a w przypadku braku znaczącego wkładu inwestycji i eksportu we wzrost gospodarczy, wszelkie wstrząsy, które spowodowałyby znaczne pogorszenie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, mogłyby spowodować recesję – mówi Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius Polska. – Punktem zapalnym może być konkurencja z Chinami, która zdominuje przemysł zaawansowanych technologii. Ciosem byłby również skok cen ropy naftowej, a ponieważ stanowisko administracji USA w zakresie polityki handlowej pozostaje niepewne, znacznym obciążeniem dla konsumentów byłyby również spory handlowe z Meksykiem lub Unią Europejską – zauważa.

Po dziewięciu latach corocznych spadków w 2019 r. liczba zgłoszeń upadłości przedsiębiorstw w USA ponownie wzrosła o 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo niepewność polityki handlowej w coraz większym stopniu wpływała na inwestycje przedsiębiorstw, ponieważ wyższe koszty importu zmniejszały zyski.

Spowolnienie w Stanach Zjednoczonych wpływa na cały region. W Kanadzie podobnie jak w 2019 r., w 2020 oczekuje się, że wzrost PKB zwolni. W roku ubiegłym było to 1,7%. Na ten rok prognozowany poziom to około 1,4%, ze względu na powolny popyt krajowy i niższy wzrost eksportu. Jeszcze bardziej zależny od amerykańskich sąsiadów jest Meksyk. 75% eksportu tego kraju trafia na rynek USA, co stanowi około 25 proc. meksykańskiego PKB. Dlatego chociaż gospodarka Meksyku jest generalnie zdywersyfikowana, pozostaje ona ściśle zsynchronizowana z cyklem koniunkturalnym w USA.

(AM, źródło: Havas)