Willis: W 2020 r. utrzyma się spowolnienie w sektorze M&A

0
435

Globalne spowolnienie w sektorze M&A ma trwać w 2020 r., jednak trudne warunki mogą nadal być trampoliną dla lepszych transakcji. Spadek liczby transakcji w Ameryce Północnej najprawdopodobniej spowolni globalną aktywność w sektorze M&A i wskazuje na konieczność bardziej selektywnego podejścia do akwizycji – wynika z najnowszego raportu Willis Towers Watson (WTW) i Cass Business School.

Autorzy dokumentu wskazują, że według prognoz światowy rynek M&A, odnotowujący miarowy spadek wyników od szczytowego sezonu w 2015 r., nadal będzie mieć problemy z generowaniem wartości w 2020 r. Nabywcy na całym świecie osiągnęli wyniki niższe od Indeksu światowego o -5 punktów procentowych (p.p.) w ciągu ostatniego roku w transakcjach wartych ponad 100 mln USD oraz średnio nie udało im się wygenerować wartości dodanej z transakcji przez trzy kolejne lata.

Również tempo transakcji światowych uległo największemu w ciągu ostatnich sześciu lat spowolnieniu. W 2019 r. ukończono 774 transakcje o wartości ponad 100 mln USD, dużo mniej niż w 2018 r. (904) i najmniej w ciągu roku od 2013 r. (720). 42% tych transakcji nie uzyskało wartości dodanej dla akcjonariuszy w 2019 r.

– Pod koniec ubiegłego roku zamknięto co prawda wiele transakcji, jednak ogólna sytuacja na światowym rynku fuzji i przejęć w 2019 roku była niedoskonała, mówiąc optymistycznie. Trwa niepewność regulacyjna, handlowa i gospodarcza, co prawdopodobnie przyczyni się do kontynuacji wolnego tempa na rynku w 2020 r., a firmy wybiorą opcję „przeczekania”, zwłaszcza w Ameryce Północnej, gdzie wiele transakcji uległo wstrzymaniu ze względu na napięcia na rynku, spowalniającą gospodarkę USA oraz z uwagi na fakt, że rok wyborów prezydenckich zawsze wiąże się z wahaniami na rynku – powiedziała Jana Mercereau, dyrektor ds. Korporacyjnych Fuzji i Przejęć na Wielką Brytanię.

W oparciu o tendencje krótkofalowe i długofalowe, które wyłoniły się z danych, jak również o rozmowy z klientami i partnerami, Jana Mercereau sformułowała kilka prognoz dla sektora M&A na rok 2020. Ekspertka przewiduje, że liczba ukończonych transakcji w 2020 r. pozostanie niska, pod wpływem spowolnienia działalności M&A na rynku amerykańskim. W szczególności roczny wolumen dużych transakcji (wycenianych na ponad miliard dolarów) wyniósł 173 w 2019 r. – co jest najniższą liczbą w ciągu pięciu lat. Widoczna na rynku niechęć do dużych transakcji może również być sygnałem, że firmy zwiększają tempo przygotowań do recesji.

Z kolei europejscy kontrahenci drugi rok z kolei byli na szczycie światowych rankingów M&A w 2019 r., odnotowując wyniki lepsze od indeksu regionalnego o 1,9 pp. Oczekiwana jest kontynuacja tego pozytywnego trendu. Tymczasem wolumen ubiegłorocznych transakcji w Wielkiej Brytanii (31) osiągnął najniższy poziom w ciągu ostatnich 10 lat i utrzyma się na niskim poziomie w perspektywie ryzyka bezumownego brexitu, co wstrzyma aktywność inwestycyjną na większą część roku 2020.

Rozpęd transakcyjny w Chinach przyhamował rekordowe tempo, przy którym odnotowano 243 transakcje w 2015 r. do zaledwie 72 w 2019 roku, gdy głos przejęła niepewność w handlu i w ostatnich czasach także strach przed globalną recesją. To spowolnienie, częściowo spowodowane znaczącym spadkiem liczby zagranicznych akwizycji w Chinach, jest spójne z szerszą tendencją, w ramach której w regionie Azji i Pacyfiku pojawia się mniej transakcji M&A. Oczekuje się, że sytuacja ta będzie trwać. Nieznaczna poprawa wyników kontrahentów w regionie w roku 2019 sugeruje przynajmniej nieco lepszą stabilność po kilku latach turbulencji.

Wykonanie transakcji ukończonych w roku 2019 trwało średnio 141 dni w porównaniu z 120 w 2018 r. Czas wymagany do zakończenia transakcji M&A w kolejnym roku prawdopodobnie jeszcze się wydłuży. W szczególności trudniejsze może stać się zamykanie transakcji międzynarodowych, wskutek spowolnienia spowodowanego bardziej rygorystycznym procesem due dilligence oraz potrzebą przygotowania do większej kontroli regulacyjnej.

W 2020 roku spodziewana jest większa aktywność alternatywnych inwestorów, takich jak nabywcy private equity, z rekordowymi zapasami kapitału do wydania. Będą oni brać udział w większych transakcjach i częściej wchodzić w korporacyjne joint ventures. Ich chęć uzyskania szybkiego zwrotu stanie jednak w obliczu wyzwań w postaci spowolnienia gospodarczego, napięć geopolitycznych i wymogów regulacyjnych. Można się również spodziewać, że w 2020 roku tempa nabierze wschodzący trend w postaci transakcji typu acqui-hire (przejęć przeprowadzanych z wyraźnym zamiarem pozyskania talentu niedostępnego dla nabywcy w inny sposób).

Podstawowe motywy wchodzenia w transakcje akwizycyjne w roku 2020 pozostaną natomiast prawdopodobnie bez zmian wobec ubiegłego roku, ponieważ spółki chcą uzyskać dostęp do nowych rynków lub odpowiedzieć na przełom technologiczny poprzez zdobycie najnowszych technologii lub wysoce wykwalifikowanych pracowników – podsumowała Jana Mercereau.

(AM, źródło: WTW)