Atradius: USA w 2021 roku czeka wzrost PKB i konsumpcji prywatnej

0
454

W najnowszej publikacji z cyklu Country Report Atradius prognozuje silne odbicie w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Przewidywana poprawa uzależniona jest od programów stymulacyjnych przyjętych przez administrację w Waszyngtonie oraz tempa szczepień przeciw Covid-19.

– Spodziewamy się, że po spadku PKB o 3,5% w 2020 roku, spowodowanym przez pandemię, w II kwartale bieżącego roku ożywienie w USA nabierze tempa. Gospodarka Stanów Zjednoczonych skorzysta m.in. na osłabieniu chińskiego eksportu oraz zakłóceniach w globalnych łańcuchach dostaw. Trzeba jednak mieć na uwadze, że koronawirus nadal gwałtownie się rozprzestrzenia, a USA rejestrują jeden z najwyższych wskaźników zakażeń spośród wszystkich krajów na świecie. Opóźnienia w masowych szczepieniach, kolejna fala zachorowań powodujące kolejne lockdowny, zarówno regionalne, jak i ogólnokrajowe, poważnie zaszkodziłyby kruchemu ożywieniu, szkodząc zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom – podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Mimo kryzysu spowodowanego przez pandemię Covid-19, uruchomione programy fiskalne i monetarne pomogły uniknąć głębszej recesji. Zastosowane kompleksowe bodźce fiskalne pobudziły wzrost dochodów, a historycznie niskie stopy procentowe zachęcały do wydatków. Administracja Bidena planuje uruchomić koleje środki w wysokości 1,9 bln USD, zapewniając dalszą pomoc gospodarstwom domowym w postaci dodatkowych 1400 USD na osobę, o łącznej wartości 1 bln USD. Pozostała część pakietu obejmuje wydatki na szczepienia, ponowne otwarcie szkół oraz pomoc dla władz lokalnych i stanowych, a także dla przedsiębiorstw.

Dzięki zastosowanym środkom liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w USA spadła w ubiegłym roku, a biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze, w 2020 r. doszło do stosunkowo niewielkiej liczby upadłości. Według Urzędu Administracyjnego Sądów Stanów Zjednoczonych liczba upadłości przedsiębiorstw spadła o 4,9% r/r. Spadek ten wynikał głównie z kompleksowych działań fiskalnych i monetarnych oraz silnego odbicia obserwowanego w III kwartale 2020 roku.

W ocenie Atradius w I półroczu 2021 r. ryzyko nieterminowych płatności pozostanie wysokie w przypadku tradycyjnych detalistów oraz segmentów usług hotelarskich i rozrywkowych. Podobnie jest w przypadku linii lotniczych i rejsów wycieczkowych. Ryzyko zwłoki w płatnościach jest również podwyższone w sektorze energetycznym (ropa/gaz) i powiązanych działach OCTG, które nadal borykają się z poważnym spadkiem inwestycji i przychodów.

(AM, źródło: Havas PR)