Atradius: W 2020 roku Polskę czeka wzrost inflacji i spadek PKB

0
429

Silna konsumpcja prywatna oraz inwestycje utrzymają wysoki wzrost PKB Polski w 2019 roku na poziomie 4% prognozuje Atradius. Według ekspertów ubezpieczyciela, rozwój gospodarczy spowolni w 2020 roku, wzrost PKB wyniesie 3%, a inflacja wzrośnie o 2,7%. Polską gospodarkę czeka również słabszy wzrost produkcji przemysłowej, spadek inwestycji w aktywa trwałe oraz niższy eksport produktów i usług.

Według Atradius Country Report, Polska zakończy 2019 rok z dobrymi wskaźnikami gospodarczymi, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. PKB na koniec bieżącego roku wzrośnie o 4%, przy wzroście inflacji o 2,2%. – Nasza gospodarka jest napędzana obecnie głównie poprzez silną konsumpcję prywatną oraz inwestycje. Co prawda w 2020 roku przewidujemy spadek inwestycji oraz słabszy wzrost eksportu, to jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, głównie dzięki wzroście zatrudnienia, płac i transferów socjalnych, w tym programowi 500 plus. W efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3% – podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Coraz większym problemem polskiej gospodarki jest niedobór pracowników. Według Atradius, bezrobocie na koniec 2019 roku wyniesie 5,5% a w 2020 spadnie do 5,1%. – Brak siły roboczej, spowodowany również obniżeniem wieku emerytalnego, jest szczególnie odczuwany w sektorze produkcyjnym oraz budowlanym. Sytuacji na pewno nie poprawi otwarcie rynku niemieckiego na pracowników z Ukrainy, którzy obecnie stanowią znaczącą część kadry robotniczej w wielu branżach i przedsiębiorstwach – zaznacza Paweł Szczepankowski.

Dodatkowo polska gospodarka jest najbardziej w Europie Środkowej narażona na finansowe i gospodarcze skutki głosowania Wielkiej Brytanii za wyjściem z UE. Roczne przekazy pieniężne od Polaków mieszkających za granicą wynoszą około 4 mld euro, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polski. Wielka Brytania jest także drugim po Niemczech krajem co do wielkości eksportu Polski. W efekcie, w 2020 roku wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniesie 2,2% wobec 5,5% w 2019 r., a eksportu odpowiednio o 2,6% wobec 4,4%.

(AM, źródło: Havas PR Warsaw)