Austria: Dywersyfikacja pomaga rozłożyć ryzyko

0
463

Wiodący austriaccy ubezpieczyciele w dużo mniejszym stopniu są zależni od segmentu życiowego, niż ma to miejsce w innych krajach europejskich. Powinno być to dla nich korzystne w perspektywie krótkoterminowej, jako że tylko dwóch z najbardziej liczących austriackich ubezpieczycieli ma większość biznesu w ubezpieczeniach na życie (Wiener Stadtische Verchereung 52% i ERGO Versicherung 87%). Dla porównania w Wielkiej Brytanii ubezpieczycieli takich jest siedmiu, a we Francji ośmiu.

Działalność wszystkich najważniejszych graczy jest zdywersyfikowana, rozdzielona pomiędzy ubezpieczenia na życie oraz majątkowe i osobowe, zdrowotne i komunikacyjne, co oznacza rozłożenie ryzyka. Wiodących 10 ubezpieczycieli generuje 92% przychodów z ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych i zdrowotnych. Z tego względu Wiener z ponad 50% zależnością od biznesu życiowego wydaje się najbardziej narażony, mimo że znaczna ilość jego biznesu to ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Wiodący ubezpieczyciele na życie w Austrii silną ręką trzymają ten segment rynku: 10 najważniejszych ubezpieczycieli na życie kontroluje niemal 87% biznesu życiowego. Prawie wszyscy wydają się narażeni na potencjalny wzrost roszczeń, jak również niestabilność zwrotów z inwestycji w biznesie życiowym.

(AC, źródło: Global Data)