Pandemia ograniczyła dostępność polis D&O

0
580

Jednym ze skutków pandemii COVID-9 jest wzrost stawek w ubezpieczeniach OC menedżera (D&O) przy jednoczesnym ograniczeniu ich zakresu ochrony – zauważa „Puls Biznesu”.

Włodzimierz Pyszczek, dyrektor do spraw kluczowych klientów Marsh Polska uważa, że w Polsce mamy już do czynienia z wzrostem cen, aczkolwiek będzie on widoczny dopiero za kilka miesięcy. „PB” zaznacza, że stawki mogą mocno pójść w górę. Na potwierdzenie przywołuje wyniki raportu Marsh, według którego w Wielkiej Brytanii średni wzrost cen wyniósł ponad 100%. Sylwia Kozłowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Willis Towers Watson wskazuje, że ceny D&O rosną już od ubiegłego roku, zaś pandemia tylko przyspieszyła i pogłębiła ten wzrost. Wcześniej przez lata polisy taniały mimo jednoczesnego wzrostu liczby i wartości roszczeń. Skutki wywołanego koronawirusem kryzysu, które m.in. zachwiały kondycją firm, skłoniły ich akcjonariuszy oraz wierzycieli do badania przedsiębiorstw pod katem ich przygotowania do wystąpienia sytuacji kryzysowej. W efekcie, jak przyznaje Sylwia Kozłowska, od marca WTW obserwuje lawinowy napływ roszczeń do zarządów w związku z doprowadzeniem firm do upadłości lub poważnych strat. Gazeta wskazuje, że w efekcie część firm wycofała się z oferowania D&O a ci którzy pozostali znacząco zmienili swoją politykę. Stąd też wyższe ceny polis, dodatkowe wyłączenia i pytania, trudności z odnowieniem polisy, bardzo ograniczona dostępność ofert dla niektórych branż. 

Więcej:
„Puls Biznesu” z 20 sierpnia, Sylwia Wedziuk „Trudniej o OC dla menedżera”
https://www.pb.pl/trudniej-o-oc-dla-menedzera-999819

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)