Autounderwriting ułatwi klientom MetLife dostęp do ochrony ubezpieczeniowej

0
181

MetLife wprowadza autounderwriting – automatyczny proces oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W efekcie wdrożenia nowego rozwiązania procesowanie wniosków o ubezpieczenie na życie składanych przez klientów odbywać się będzie w szybszym tempie. 

Autounderwriting umożliwia automatyczną ocenę ryzyka na podstawie skonfigurowanych reguł, które uwzględniają dane od klientów, odpowiedzi z kwestionariusza medycznego, informacje z wniosku o ubezpieczenie, a także wcześniejszą historię osoby ubezpieczonej w MetLife.

Po jego wdrożeniu znacząco skróci się czas między złożeniem wniosku o ubezpieczenie a wystawieniem polisy, co oznacza, że klienci MetLife zostaną szybciej objęci ochroną ubezpieczeniową. Wstępny wynik oceny wniosku będzie dostępny już w trakcie sprzedaży. Wcześniej decyzja dotycząca oceny ryzyka była podejmowana w ciągu kilku dni od momentu złożenia wniosku. Teraz taka informacja zostanie udostępniona już w kilka minut.

– Nowe technologie i cyfryzacja wywierają duży wpływ na oczekiwania i potrzeby klientów, dlatego cały czas poszukujemy rozwiązań i sposobów na ulepszanie istniejących procesów. Wykorzystanie automatyzacji w underwritingu zapewni innowacyjność i elastyczność w procesie oceny ryzyka, a nowe funkcjonalności pomogą zwiększyć spójność decyzji, ograniczyć zakres rutynowych czynności, a także ułatwić pozyskiwanie nowych klientów – mówi Mariusz Kulig, dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis MetLife.

Autounderwriting jest kolejnym z rozwiązań cyfrowych, jakie wprowadziło ostatnio MetLife. Wcześniej towarzystwo uruchomiło e-polisę, samoobsługowe serwisy e-klient i e-roszczenie czy platformę sprzedażową MetLifeOnline, która wspiera pracę agentów i pośredników ubezpieczeniowych.

(AM, źródło: MetLife)