Aviva: Akwizycja dająca wstęp na rynek Lloyd’s

0
451

Aviva plc oficjalnie nabyła Probitas za 242 mln funtów. Akwizycja obejmuje w pełni zintegrowaną platformę Lloyd’s, wraz z członkowską pozycją Managing Agent i międzynarodowymi dystrybutorami oraz prawa do Syndykatu 1492.

Transakcja stanowi punkt zwrotny w rozwoju Avivy, wzmacniając jej pozycję na rynku ubezpieczeniowym poprzez ekspansję i dywersyfikację jej działu ubezpieczeń ogólnych. Aviva zyskuje wejście na prestiżowy rynek Lloyd’s, przez co zwiększa zwłaszcza zasięg swojego segmentu Global Corporate & Specialty. Segment ten odgrywa istotną rolę w biznesie majątkowym brytyjskiej Avivy i jest obszarem strategicznego rozwoju dla całej grupy.

Wchodząc na rynek Lloyd’s, Aviva zyskuje niewykorzystane dotąd możliwości rozwoju, w tym dostęp do znacznych składek, międzynarodowych licencji i szerokiej sieci dystrybucji. Skupienie Probitas na liniach specjalistycznych daje Avivie możliwość wejścia na rynek Lloyd’s poprzez działalność korespondującą z jej celami strategicznymi pod względem produktowym, geograficznym i profilu ryzyka.

Za 2023 r. Syndykat 1492 odnotował składkę przypisaną brutto 288 mln funtów, a jego skumulowana roczna stopa wzrostu od 2019 r. wyniosła godne uwagi 21%.

(AC, źródło: Insurtech Insights)