Aviva: Warto zrobić wpłatę na III filar do 27 grudnia

0
690

Eksperci Avivy radzą, aby tegoroczną wpłatę na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) zrobić do 27 grudnia, aby mieć pewność, że pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku przed końcem roku. Jest to warunek wykorzystania ulgi podatkowej przy rozliczaniu PIT za 2019 rok, która może wynieść nawet 1829 zł, gdy oszczędzający jest płatnikiem podatku według skali 32%.

W kończącym się roku na IKZE można wpłacić maksymalnie 5718 zł.

– Pieniądze można wpłacać jednorazowo, w kilku ratach albo regularnie – na przykład co miesiąc. U nas ponad połowa wpłat jednorazowych ma miejsce w listopadzie lub grudniu. Nie należy jednak odkładać tego do sylwestra – najlepiej zrobić przelew przed Świętami, a najpóźniej 27 grudnia. Wtedy mamy pewność, że wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku przed końcem roku – mówi Bogusława Szyszka-Orłowska, dyrektor rozwoju ubezpieczeń na życie Avivy.

Jeżeli środki zgromadzone na IKZE zostaną wypłacone po 65. roku życia, a wcześniej przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych dokonywane były wpłaty na IKZE, to wypłacane środki zostaną opodatkowane jedynie zryczałtowanym podatkiem PIT w stawce 10%. W przypadku innych wypłat będziemy trzeba zapłacić PIT według obowiązującej danego podatnika skali.

Osoby posiadające Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) również mają czas do końca 2019 roku na wykorzystanie limitu wpłat, który wynosi 14 295 zł. Zaletą IKE jest to, że wypłata zgromadzonych oszczędności po 60. roku życia, przy spełnieniu innych warunków określonych w ustawie, jest zwolniona z 19% podatku od dochodów kapitałowych.

(AM, źródło: Aviva)