AXA: Bancassurance zamiast banku

0
575

AXA ogłosiła zawarcie umowy o sprzedaży swoich operacji bankowych w Belgii, AXA Bank Belgium, bankowi Crelan za gotówkę i biznes ubezpieczeń pożyczek należący do Crelan. Dodatkowo AXA i Crelan porozumiały się co do długoterminowego partnerstwa w dystrybucji ubezpieczeń majątkowych i ochronnych, które jest przedłużeniem istniejącej relacji między AXA Bank Belgium a AXA. Wreszcie AXA kupuje mniejszościowy pakiet akcji w Crelan i AXA Bank Belgium.

AXA sprzeda 100% AXA Bank Belgium, który nabędzie Crelan za 620 mln euro: 540 mln euro w gotówce i transfer do AXA Belgium 100% Crelan Insurance o wartości 80 mln euro. Crelan Insurance to firma ubezpieczeniowa zapewniająca ubezpieczenia ochronne związane z pożyczkami od Crelan. AXA przejmie też pakiet mniejszościowy 9,9% udziałów w Crelan NV i AXA Bank Belgium, inwestując w sumie 90 mln euro, który będzie w pełni sfinansowany zakupem przez Crelan, za 90 mln euro, obligacji podlegających warunkowej zamianie, wyemitowanych poprzednio przez AXA Bank Belgium dla Grupy AXA.

Crelan jest bankiem spółdzielczym należącym bezpośrednio do swoich klientów. W 2018 r. Crelan wraz ze swoją spółką zależną Europabank, był 7. największym bankiem w Belgii z aktywami 20,4 mld euro. Aktywność pożyczkowa miała wartość 16,7 mld euro. Obsługuje 920 tys. klientów przez 633 oddziały, gdzie agenci banku sprzedają również ubezpieczenia majątkowe i życiowe produkty oszczędnościowe. Crelan Insurance w 2018 r. wygenerował 28 mln euro składki przypisanej brutto, z czego 92% stanowi ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Przychód netto w 2018 r. wyniósł 5,5 mln euro.

(AC za Insurance Journal)