Concordia Ubezpieczenia: Polisa zabezpieczy płynność finansową rolnika

0
441

Concordia Ubezpieczenia zwraca uwagę, że kluczową kwestią w dbaniu o płynność finansową profesjonalistów agro stanowi odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa.

Polisa wykupiona jesienią chroni uprawy zbóż ozimych (tj. pszenicę, pszenżyto, jęczmień, żyto) oraz uprawy rzepaku ozimego. Zasadniczo ubezpieczenia są zawierane od ryzyka gradu w podstawowej wersji lub w specjalnie przygotowanych pakietach uwzględniających grad i ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne lub jeszcze szerzej – jako pakiet obejmujący dodatkowo deszcz nawalny i huragan. U niektórych ubezpieczycieli, już na etapie podpisywania umowy, możliwy jest wybór zryczałtowanego wariantu wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania (np. 15 lub 25% sumy ubezpieczenia). Są też zakłady proponujące rozszerzenie ochrony od ryzyka ognia czy suszy. Statystyki pokazują, że największymi „wrogami” upraw chronionych w ramach sezonu jesiennego są: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad oraz deszcz nawalny i huragan.

Na wysokość składki wpływa kilka elementów. W pierwszej kolejności – przedmiot ubezpieczenia, tj. gatunek uprawy oraz pozostałe parametry, jak powierzchnia, rodzaj gleby, wydajność i umiejscowienie działki. Ze względu na zmiany przepisów ważne jest prawidłowe podanie numeru ewidencyjnego działki. Ma to istotne znaczenie w procesie likwidacji szkód. Kolejną kwestią wpływającą znacznie na wysokość składki jest zakres ubezpieczenia.

– Ponosimy odpowiedzialność nawet od 8% ubytku w plonie w przypadku upraw tradycyjnych. Przy szkodach częściowych, spowodowanych np. przymrozkami wiosennymi lub gradobiciem, staramy się nie stosować udziału własnego. Jeśli chodzi o szkody całkowite, wypłata należnego odszkodowania może wynieść nawet 95% sumy ubezpieczenia, a w przypadku szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania obliczona jest ona ryczałtowo, uwzględniając koszty związane z założeniem uprawy alternatywnej. Wysokość ryczałtowego sposobu wypłaty odszkodowania określona jest każdorazowo na etapie zawierania umowy ubezpieczenia – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii Ubezpieczenia.

Ekspert podkreśla, że w przypadku polisy ważne jest to, aby suma ubezpieczenia odzwierciedlała realną wartość przewidywanych plonów. Gdyby wypłata w razie szkody powiązana była z ceną bieżącą, oznaczałoby to mniejsze odszkodowanie. Dlatego nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych wypłata odszkodowania powinna odbywać się według sum określonych na polisie, niezależnie od wahań cen rynkowych. Należy również zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności oraz obowiązki związane z umową ubezpieczenia. Trzeba też przyjrzeć się zapisom mówiącym o udziale własnym. Warto również szukać ofert z likwidacją szkód na polu lub jego części. Ma to duże znaczenie w przypadku, kiedy szkody wystąpiły tylko na części rozległego pola.

(AM, źródło: Concordia)