AXA naruszyła przepisy, KNF ukarała UNIQA

0
964

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wydaniu 22 lipca 2022 r. decyzji nakładającej na UNIQA TU kar pieniężnych w łącznej wysokości 91,8 tys. zł. Ubezpieczyciel został ukarany za naruszenia przejętego przez niego AXA TUiR.

Przyczyną nałożenia sankcji było zidentyfikowanie przez KNF 11 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowań. Komisja podkreśliła, że przy wymiarze kary zostało uwzględnione podjęcie przez towarzystwo szeregu działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

(AM, źródło: KNF)