AXA Partners będzie współpracować z insurtechami

0
246

Akcelerator Accelpoint zakończył rekrutację do drugiej rundy programu akceleracyjnego AccelUp, który łączy dojrzałe start-upy z obszarów fintech, insurtech, telco z globalnymi korporacjami. 11 start-upów rozpoczyna proces akceleracji w ścisłej współpracy z  odbiorcami technologii, wśród których znajduje się m.in. AXA Partners.

AccelUp to uruchomiony przez spółkę Accelpoint program akceleracyjny, który łączy dojrzałe start-upy z branży fintech, insurtech i telco z globalnymi korporacjami. Uczestnicy programu otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe do 200 tys. zł i know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Mają także możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed gronem przedstawicieli globalnych funduszy VC oraz nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami programu. Program jest realizowany w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator Accelpoint otrzymał wsparcie w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, „Programy Akceleracyjne”.

– Cieszy nas rosnące zainteresowanie programem AccelUp – w drugiej rundzie programu otrzymaliśmy niemal 160 zgłoszeń do naszych trzech ścieżek: #fintech, #insurtech i #telco. Wciąż powiększamy grono naszych partnerów – zarówno odbiorców technologii, jak i partnerów merytorycznych, a także grono naszych ekspertów. Rośnie również jakość projektów, które do nas trafiają. AccelUp przyciąga start-upy dojrzałe, gotowe do wdrożenia, a nawet takie, które już mają swoich klientów. Innymi słowy takie, które mogą stać się prawdziwym scale-upami po naszej akceleracji. Teraz czekamy na efekty współpracy z naszymi partnerami strategicznymi – mówi Hubert Anyżewski, Managing Partner & Co-founder Accelpoint.

Odbiorcami technologii i jednocześnie partnerami strategicznymi programu są podmioty z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. Jednym z nich jest AXA Partners.

Tomáš Mrnka, Country Manager Poland AXA Partners, tłumaczy, że dla jego firmy współpraca z insurtechami jest elementem globalnej strategii długoterminowej. – Przyspieszająca digitalizacja pociąga za sobą zmianę postaw i potrzeb klientów. Aby sprostać ich oczekiwaniom  i zapewnić stabilne partnerstwo, musimy adaptować nowe technologie w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Cieszymy się, że dzięki współpracy w ramach projektu AccelUp możemy dzielić się naszymi doświadczeniami oraz aktywnie kształtować trendy w tym obszarze. Stawiamy na innowacje, które przełożą się na pozytywne doświadczenia klientów w każdym punkcie styku z naszą firmą oraz zapewnieniu im jak najwyższego poziomu customer experience. Głównymi obszarami, na których jesteśmy obecnie skoncentrowani, są ubezpieczenia podróżne oraz assistance, consumer electronics protection, ochrona zdrowia. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z wybranymi start-upami uda nam się wypracować nowe rozwiązania, dzięki którym zapewnimy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu na jeszcze wyższym poziomie, na każdym etapie ich codziennego życia – komentuje Tomáš Mrnka.

Wśród 11 start-upów, które zakwalifikowano do drugiej rundy programu akceleracyjnego, znalazły się dwa insurtechy: DiscoArmor i Gadgector. Pierwszy z nich umożliwia nabycie czasowego NNW chroniącego ubezpieczonego na wypadek wystąpienia następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży i studiów zagranicznych. Unikalna procedura zawierania umowy ubezpieczenia pozwala na wybór zakresu ochrony przed wyjazdem i jego zdalną aktywację w momencie przekroczenia granicy. Discoarmor jest rozwiązaniem, które bazując na lokalizacji użytkownika, zgłasza wcześniej wybrany kontrakt do ubezpieczyciela tylko za okres pobytu użytkownika za granicą. Z kolei celem Gadgector jest umożliwienie użytkownikom zawierania umów ubezpieczenia majątkowego na żądanie. Rozwiązanie pozwala na zdalne zwieranie ubezpieczenia na odległość – na zarówno nowe, jak i używane urządzenia. Gadgector oferuje ubezpieczonym gwarancję najniższej ceny dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów weryfikujących stan urządzeń poprzez analizę ekranu pojemnościowego, która może być wykonana samodzielnie przez użytkownika.

(AM, źródło: prnews.pl)