AXA pomoże przy podatkach

0
1502

W odpowiedzi na rosnącą liczbę obowiązków podatkowych nakładanych na przedsiębiorstwa AXA poszerzyła swoją ofertę o ubezpieczenie „Pomoc podatkowa” – informuje „Rzeczpospolita”.

Nowy produkt ubezpieczyciela przygotowany we współpracy z firmą doradczą EY to program zmniejszania i ubezpieczania ryzyka podatkowego, składający się z trzech poziomów bezpieczeństwa. W pierwszym, którego celem jest zmniejszanie ryzyka, dostępny jest audyt procedur podatkowych. Piotr Wójcik, dyrektor departamentu ubezpieczeń OC dla firm AXA, zwraca uwagę, że choć ponad połowa przedsiębiorstw ma procedury związane z realizacją obowiązków podatkowych – tak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez zakład – ze względu na częste zmiany przepisów wymagają stałego dostosowywania. Na drugim poziomie polisa zapewnia i finansuje wsparcie ekspertów EY na wypadek sporu podatkowego. Natomiast trzeci poziom to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gdy z roszczeniem wystąpi pracodawca, zarzucając spowodowanie straty na skutek błędu zawodowego, oraz karno-skarbowej, gdy na ubezpieczonego pracownika zostanie nałożona kara albo grzywna. Jerzy Szymańczak, menedżer ds. oceny ryzyka AXA zwraca uwagę, że ubezpieczenie można wykupić w formie umowy grupowej, obejmującej ochroną wszystkich pracowników. Marcin Tarczyński, menedżer do spraw komunikacji i analiz Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest zdania, że konieczność podejmowania przez pracowników coraz bardziej skomplikowanych decyzji wpłynie na wzrost zapotrzebowania na ubezpieczenia chroniące finansowo zarówno personel firm, jak i osoby trzecie dotknięte skutkami błędnych decyzji.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 23 stycznia, Piotr Skwirowski „Fiskus mocno dociska firmy, więc są już polisy na podatki”

https://www.rp.pl/…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)