AXA zawarła ugodę z paryskim restauratorem

0
190

Paryski restaurator Stéphane Manigold zawarł ugodę z AXA dotyczącą wszystkich jego lokali. Wcześniej sąd przyznał mu prawo do odszkodowania za straty powstałe wskutek postoju będącego konsekwencją ograniczeń wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem – informuje „Rzeczpospolita”.

AXA potwierdziła słowa restauratora, ale odmówiła ujawnienia szczegółów. Gazeta zwraca uwagę, że według raportu francuskiego nadzoru finansowego ACPR, sporządzonego na podstawie ankiet rozesłanych do ubezpieczycieli, niemal 3% umów ubezpieczenia wprost przewiduje wypłatę odszkodowań za przerwanie działalności z powodu pandemii. 4% jest dwuznaczne. AXA podała, że w jej portfelu znajduje się 20 tys. polis zawartych z francuskimi restauracjami, z czego ok. 1700 zawiera dwuznaczne klauzule. Obecnie rozmawia o odszkodowaniu z ok. 600 restauracjami.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 25 czerwca, Piotr Rudzki „Ugoda AXA z paryskim restauratorem”:
https://www.rp.pl/Ubezpieczenia/…

 (AM, źródło: „Rzeczpospolita”)