Azja: Pandemia i technologia działają na korzyść ubezpieczeń na życie

0
176

Składka przypisana z ubezpieczeń na życie w regionie Azji i Pacyfiku wzrośnie z 1,2 bln dol. w 2019 do 1,5 bln dol. w 2023 r. Raport „Globalny rynek ubezpieczeń na życie do 2023” ujawnia, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) ubezpieczeń na życie w regionie Azji i Pacyfiku za lata 2019–2023 wyniesie 4,9%. Przyczynią się do tego starzenie się populacji i poszerzająca się klasa średnia z coraz większym dochodem rozporządzalnym.

Pomimo przeszkód stwarzanych przez pandemię, w kilku krajach daje się zaobserwować stopniowy powrót do normalności po zniesieniu restrykcji. W Singapurze ożywienie w III kw. 2020 r. pomógł przywrócić popyt na ubezpieczenia na życie. Podobnie w Hongkongu, gdzie suma składek z długoterminowych aktywnych polis wzrosła o 5,1% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Aby zwiększyć sprzedaż, niektórzy ubezpieczyciele oferują rozszerzenia covidowe, zapewniające diagnozę i świadczenie na wypadek śmierci. W Malezji Life Insurance Association poszerzyła zakres dodatkowych świadczeń pieniężnych dla ubezpieczonych ze zdiagnozowanym Covid-19. Oczekuje się, że wraz z wywołanym przez pandemię wzrostem świadomości przyczyni się to do zwiększenia popytu na ubezpieczenia na życie.

Kolejnym obszarem, który przyczynia się do rozwoju ubezpieczeń na życie, jest technologia. Zdaniem analityków rynek ubezpieczeń na życie w regionie będzie nadal rosnąć, dzięki szerszemu zastosowaniu technologii i wzrostowi popytu. Niska penetracja ubezpieczeniowa na rynkach wschodzących będzie motorem zapotrzebowania na ubezpieczenia ochronne, natomiast starzenie się społeczeństwa na rynkach dojrzałych wytworzy zapotrzebowanie na poemerytalne produkty ubezpieczeniowe.

(AC, źródło: Global Data)