Wiener: Rodzina i zdrowie najwyżej na liście priorytetów rolników

0
131

Według danych z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener, niemal 50% badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie. Niestety, mimo tak mocnej deklaracji, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań w tej grupie osób wciąż jest dużo do poprawy. Z odpowiedzi ankietowanych wynika również, że rolnicy wykazują się dużym zaangażowaniem społecznym.

W badaniu uwzględniono zachowania i przekonania rolników, w tym na temat uczestnictwa w życiu społecznym oraz kwestii zdrowotnych.

– Respondenci kładą bardzo duży nacisk na podstawowe wartości. Do najbardziej cenionych należą rodzina oraz zdrowie – wskazało je odpowiednio 40% i 27% z nich – tłumaczy Beata Raszkiewicz z Wiener.

Wyniki badania wskazują, że rolnicy wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością społeczną. Blisko co piąta badana osoba deklaruje przynależność do lokalnych organizacji. Co druga z nich wskazała Koło Gospodyń Wiejskich, 42% Ochotniczą Straż Pożarną, a 40% lokalny klub sportowy. Do popularnych inicjatyw, w których rolnicy chętnie uczestniczą, należą również dożynki (20%), zbiórki pieniędzy (19%) i festyny (18%). Członkostwo w organizacjach częściej deklarują kobiety (25% vs 15% mężczyzn).

– Zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w lokalnych inicjatywach wykazują młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 44 lat (37%, wobec 4% w starszych grupach). Częściej też zainteresowanie lokalnymi działaniami widać wśród osób o wykształceniu średnim (16%) i wyższym (28%) – dodaje Beata Raszkiewicz.

82% ankietowanych deklaruje, że do najczęściej stosowanych przez nich środków zabezpieczenia gospodarstwa należy oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej. Oprócz tego rolnicy wskazują na stosowanie środków ochrony indywidualnej, utrzymywanie ładu i porządku na podwórzu oraz odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony roślin, paliw, oleju czy smaru.

– Świadomość znaczenia bezpieczeństwa we współczesnym rolnictwie stale rośnie. Nasze badanie pokazało, że jest ono ważnym punktem w codziennej organizacji pracy rolników. A potwierdza to nasze doświadczenie: dla wielu klientów rolnych dbałość i praca nad eliminowaniem potencjalnych zagrożeń jest czymś zupełnie naturalnym – dodaje Beata Raszkiewicz.

Badanie pokazało również nawyki rolników w kontekście profilaktyki i dbałości o zdrowie.  Co drugi respondent deklarował, że w trakcie ostatniego roku (maksymalnie 2 lat) wykonywał badania profilaktyczne obejmujące m.in. morfologię czy OB. Połowa ankietowanych w okresie od roku do 2 lat kontrolowała swój poziom glukozy. Tylko co 5. osoba przeprowadzała to badanie w ciągu minionych 12 miesięcy, a 20% badanych kontrolowało glukozę ponad 2 lata temu. Co dziesiąta osoba nigdy nie robiła badań tego typu. Z kolei kontrolną wizytę u stomatologa w ciągu ostatnich od 2 lat do 5 lat odbyło mniej niż 40% respondentów. Blisko 70% mężczyzn nigdy nie przechodziło badania prostaty. Jedynie co piąty badał ją w okresie obejmującym ostatnie dwa lata. Z kolei tylko 1/5 kobiet deklaruje, że w ciągu minionego roku wykonywało cytologię i badanie piersi. 40% kobiet robiło to rok–dwa lata temu, 42% wcześniej lub wcale.

– Mimo tak mocnej deklaracji o ogromnym znaczeniu wartości zdrowia, niestety, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. Stąd tak ważne jest wspieranie zdrowych nawyków – mówi Beata Raszkiewicz.

Wśród młodych rolników można zauważyć wyraźny podział na dwie grupy: osób świadomych potrzeby wykonywania badań profilaktycznych oraz tych, którzy uważają, że problem ich nie dotyczy – podział ten nie jest jednak związany z wykształceniem. W kolei wśród badanych osoby z wyższym wykształceniem częściej wykonują morfologię, przeprowadzają kontrolę u stomatologa i badają wzrok.

O badaniu:

Badanie „Rola kobiet i mężczyzn w nowoczesnym rolnictwie” zostało przeprowadzone na zlecenie Wiener przez SW Research w grudniu 2020 na próbie 522 polskich rolników dwiema metodami: metodą wywiadów on-line (CAWI) oraz metodą wywiadów telefonicznych (CATI).

(AM, źródło: Wiener)