Badane przez UOKiK kwestie dotyczące aut zastępczych są zgodne z wytycznymi KNF

0
268

Paweł Stykowski, ekspert rynku, wziął pod lupę postępowania wszczęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu sprawdzenia zasad udostępniania przez ubezpieczycieli pojazdów zastępczych klientom. W jego ocenie praktyki, które będą badane przez UOKiK, zostały ujęte w wydanych przez KNF wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych i jako takie są właściwe.

Paweł Stykowski zwraca uwagę, że w przypadku sprawdzania przez UOKiK ograniczania czasu, na jaki poszkodowanym zapewniany jest pojazd zastępczy oraz obniżania stawek za wynajem poprzez uwzględnianie jedynie stawek firm współpracujących z zakładem ubezpieczeń w sytuacji, gdy poszkodowany skorzysta z oferty innego przedsiębiorcy, nie ma co szukać klauzul abuzywnych, gdyż w OC ppm nie stosuje się ogólnych warunków ubezpieczenia. To ubezpieczenie jest bowiem regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz kodeks cywilny. Dlatego nie może być mowy o stosowaniu klauzul abuzywnych.

Natomiast w przypadku zarzutu niekorzystnych stawek najmu, które mogły zniechęcać do skorzystania z usług „mamy do czynienia ze wzorcami umownymi, ale stosowanymi nie przez zakłady ubezpieczeń, a przez wypożyczalnie zapewniające wynajem pojazdu zastępczego. Szukanie tych wzorców umownych u ubezpieczycieli nie bardzo ma sens” – zauważa ekspert.

„Naruszania zbiorowych interesów konsumentów też trudno się dopatrzeć – poszkodowani zgłaszający roszczenia do ubezpieczyciela z OC ppm nie są konsumentami. Kwestia ta zawsze wydawała się oczywista, ale została również potwierdzona przez SN w uchwale w sprawie o sygnaturze akt III SZP 2/15: Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem. UOKiK twierdzi, że występuje w obronie ubezpieczających, którzy konsumentami są, ale praktyki w zakresie likwidacji szkód z OC ppm mają jedynie hipotetyczny wpływ na ubezpieczających” – wskazuje Paweł Stykowski.

Podkreśla, że kwestie, które będą badane przez UOKiK, zostały ujęte w wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2014 roku wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Dlatego zdaniem eksperta prezes UOKiK nie powinien czynić zarzutu z przyjęcia praktyki zgodnej z wytycznymi KNF. Skoro praktyka jest zgodna z wytycznymi KNF, to nie można jej uznać za sprzeczną z dobrymi obyczajami.

Cały wpis znajduje się na blogu PIU.

(AM, źródło: PIU)