PZU SA chce przeznaczyć blisko 1,7 mld zł na dywidendę

0
265

1 czerwca zarząd PZU SA postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za lata 2021 i 2020 – w sumie ok. 2,98 mld zł. Z tej kwoty 2,03 mld zł to zysk za rok 2021, natomiast 949,87 tys. zł pochodzi z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2020.

Władze ubezpieczyciela wnioskują, aby zysk został podzielony w następujący sposób:

  • Nieco ponad 1675 mln zł, tj. 1,94 zł na akcję, miałoby trafić na wypłatę dywidendy.
  • 6,98 mln zł zasiliłoby Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Około 1,3 mld zł zostałoby przeznaczone na kapitał zapasowy.

Dniem dywidendy miałby być 29 września, a data wypłaty przypadałaby na 20 października. Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024 oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2022 r. z dnia 9 grudnia 2021 r.

Wniosek zarządu spółki został już pozytywnie oceniony przez jej radę nadzorczą

(AM, źródło: PZU)