Balcia: Szybka ścieżka likwidacji dla szkód huraganowych w remizach strażackich

0
274

Na co dzień strażacy OSP pomagają innym. Teraz sami proszą o pomoc. W ostatnich dniach w województwie opolskim wichura zniszczyła dwie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Oba budynki były ubezpieczane przez Balcia.

Zniszczenia budynków uniemożliwiały strażakom niesienie pomocy poszkodowanym. Dlatego Artur Stępień, dyrektor Balcia Insurance SE Oddział w Polsce, podjął decyzję o uruchomieniu procedury szybkiej likwidacji szkód. Dzięki temu odszkodowanie na naprawę jednej remizy zostało już przekazane poszkodowanym. Likwidacja drugiej szkody, zgłoszonej do Balcia 13 lutego, jest w toku. Ubezpieczyciel deklaruje, że także i w tym przypadku proces likwidacji zostanie zakończony jak najszybciej.

– Gdy dowiedzieliśmy się o szkodzie oraz o jej konsekwencjach, zdecydowaliśmy się jak najszybciej wypłacić poszkodowanym odszkodowanie. Uszkodzenia remiz uniemożliwiały strażakom OSP pomaganie innym osobom. Sami apelowali o pomoc, uruchamiając zbiórkę pieniędzy na odbudowę nieruchomości – powiedział Artur Stępień. – Mamy nadzieję, że sprawnie uda się odremontować remizy i strażacy nie będą mieli więcej trudności w wykonywaniu swoich zadań – dodał.

Artur Stępień zadeklarował, że procedurą szybkiej likwidacji szkód będą objęte wszystkie pozostałe szkody huraganowe w remizach.

(AM, źródło: Reso)