Bancassurance ponownie w mocnej depresji

0
550

Rok 2021 był pierwszym od czterech lat, w którym wartość sprzedaży w bancassurance była wyższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. W 2022 r. sytuacja wróciła do wcześniejszej „normy”, tj. nastąpił spadek wartości przypisu w bankowym kanale dystrybucji.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na dzień 31 grudnia 2022 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 5,57 miliarda złotych. Był to rezultat o 17% niższy od odnotowanego w roku poprzednim, tj. 6,83 mld zł. Ubiegłoroczny rezultat był nieco wyższy niż w 2020 r., tj. 5,56 mld zł, ale sporo niższy od odnotowanych we wcześniejszych latach:

  • 2019 r. – 6,87 mld zł,
  • 2018 r. – 7,61 mld zł,
  • 2017 r. – 10,15 mld zł,
  • 2016 r. – 9,81 mld zł

Sektor życiowy

Polisy ochronne liderem życiowego bancassurance

W bancassurance życiowym zebrano w sumie 3427 mln zł składek brutto – o 19% mniej niż w 2021 r., czyli 4209 mln zł. W latach 2020–2018 przypis wyniósł odpowiednio: 3679 mln zł, 4783 mln zł i 5660 mln zł. Udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 15,9% (-3,1 p.p. r/r). W latach 2021– 2018 było to odpowiednio: 19, 17,5, 22,5 i 26,1%. Składki zebrane w 2022 r. z umów indywidualnych, podobnie jak w roku poprzednim, stanowiły 87% przychodów kanału.

57% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń powiązanych z produktem bankowym, 33% z produktów inwestycyjnych a 10% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 49, 44 i 7%. Według raportu PIU łącznie 2298 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 2,3% mniej niż przed rokiem (2352 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych uplasował się na poziomie 1129 mln zł, wobec 1857 mln zł na koniec 2021 r. (-39,2% r/r).

Najwięcej składek z polis z gr. 1

854 mln zł zebrane z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 43% mniej niż rok wcześniej, tj. 1511 mln zł. Z tej kwoty za 714 mln zł odpowiadały polisy z gr. 1 (1358 mln zł rok wcześniej, +116% r/r). Pozostałe 141 mln zł przypisu wygenerowały ubezpieczenia z UFK (gr. 3). To o 88% mniej niż w roku 2021, kiedy to sprzedaż w tym segmencie produktów wyniosła 1180 mln zł.

Z kolei ubezpieczenia ze składką regularną wygenerowały przypis na poziomie 274 mln zł, o 20,58% niższy od ubiegłorocznego (345 mln zł). W tym segmencie 242 mln zł wypracowały polisy z UFK. Rok wcześniej było to 314 mln zł, co oznacza spadek o 23% r/r. Za pozostałe 32 mln zł odpowiadały polisy na życie, które osiągnęły niemal identyczny rezultat jak w 2021 r. (31 mln zł). Za 93% przypisu polis inwestycyjnych z gr. 1 odpowiadały umowy indywidualne, natomiast w polisach z UFK – 65%.

Absolutna dominacja umów indywidualnych

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 1187 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową. Przed rokiem przypis w tym segmencie wyniósł 1373 mln zł, co oznacza spadek o 14% r/r. Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały natomiast za 765 mln zł przypisu, co było rezultatem o 12% lepszym niż w 2021 r., wynoszącym 683 mln zł.

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym większość wpływów pochodziło z umów ze składką regularną – 337 mln zł vs. 290 mln zł na koniec 2021 r. (+16% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 10 mln zł przypisu, wobec 7 mln zł w poprzednim roku. Większość umów w życiowych produktach ochronnych okołoproduktowych i niepowiązanych z produktem bankowym stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 87 i 95%.

Coraz niższa średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła w 2021 r. poziom 5317 zł dla umów ze składką jednorazową (6783 zł rok wcześniej, -22% r/r) oraz 3014 zł dla umów ze składką okresową (3162 zł, -5% r/r).

Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 529 zł (580 zł przed rokiem, -9% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 284 zł, wobec 234 zł w 2021 roku, co było wynikiem lepszym o 21%.

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka jednorazowa wyniosła 387 zł, wobec 455 zł w 2021 r. (-15% r/r). Z kolei średnia składka okresowa uplasowała się na poziomie 474 zł, co było rezultatem o 10% lepszym od odnotowanego w poprzednim roku, czyli 430 zł.

Prawie 5 mln umów okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2022 r. największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,94 mln z ogólnej liczby blisko 5,93 mln szt. umów zawartych w tym kanale dystrybucji. Ponadto zawarto 0,74 mln szt. umów stand alone i 0,25 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

Sprzedaż na niezłym poziomie

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 2246 mln zł składek. Był to rezultat o 14% słabszy od ubiegłorocznego, kiedy to sprzedaż polis non-life w kanale bancassurance sięgnęła 2622 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że był to drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich kilku lat. W 2020 r. sprzedaż w bankowym kanale dystrybucji wyniosła bowiem 2089 mln zł, a w latach 2019–2016 było to odpowiednio: 2089, 1949, 1637 i 1687 mln zł. Za 73% składek odpowiadały umowy indywidualne. Z wyłączeniem reasekuracji czynnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych wynik sprzedażowy w tym kanale stanowił 10,5% osiągnięcia całego działu II w 2022 roku. Z kolei po uwzględnieniu obu wspomnianych czynników plasował się na poziomie 4,4%. To najwyższe wskaźniki od kilku lat. Gorsze od uzyskanych w pandemicznym, 2020 roku, tj. odpowiednio 11,5% oraz 4,4%.

W ubiegłym roku największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, z których zebrano 761 mln zł – o 27% więcej niż w poprzednim roku, tj. 598 mln zł.  Na drugim miejscu uplasowały się umowy z gr. 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 564 mln zł składek, wobec 985 mln zł w 2021 r. (-43% r/r).. Na najniższym stopniu podium znalazły się polisy z gr. 14–16, czyli ubezpieczenia kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe. Wypracowały one 409 mln zł wobec 594 mln zł zebranych w 2021 roku, co oznacza spadek rok do roku o 31%.

Najwięcej ubezpieczeń żywiołowych

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8–9: było to 6,44 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (5,13 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,59 mln szt.). Łącznie na koniec 2022 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 20 mln ubezpieczeń.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 97,1% przypisu działu I, oraz 15 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 86,6% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl