Bancassurance: Sprzedaż tradycyjna przegrywa z pandemią

0
599

Pandemia zmusiła ubezpieczycieli do cyfryzacji, a jest to szczególnie skomplikowane w ubezpieczeniach na życie, gdzie zwłaszcza bankowy kanał sprzedaży traci udział w rynku. Ubezpieczeniowa ankieta konsumencka Global Data wskazuje, że jednym z rynków ubezpieczeń na życie, które odczuły wpływ dystansu społecznego na sprzedaż polis, są ubezpieczenia na wypadek poważnych chorób.

Największy wpływ pandemii Covid-19 na udział danego kanału w sprzedaży polis jest widoczny w ograniczeniu popularności zakupów za pośrednictwem kanału bankowego. W 2019 r. odpowiadał on za 18,2% sprzedaży, ale w 2020 r. jego udział spadł do 11,3%. Kanał bankowy opiera się na bardziej tradycyjnych metodach sprzedaży polis w oddziałach, więc wpływ podjętych środków społecznego dystansu jest tu wyraźnie widoczny. Podczas gdy sprzedający w innych kanałach bez większych problemów przestawili się na sprzedaż cyfrową, ci w kanale bankowym z trudem dokonywali zmian koniecznych dla utrzymania konkurencyjności. Prawdopodobnie korzystanie z kanału bankowego zmalało jeszcze bardziej w okresie, gdy rynek nieruchomości był w dużej mierze zamknięty i nastąpił znaczny spadek w udzielaniu kredytów hipotecznych, praktycznie znikła więc możliwość cross-sellingu – sprzedaży ubezpieczeń na wypadek poważnej choroby kredytobiorcom.

(AC, źródło: Global Data)