Dopłaty roczne trafiły na konta uczestników PPK

0
408

Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym zarządzającym Pracowniczymi Planami Kapitałowymi ponad 216 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2020 rok. Do 15 kwietnia zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 900 tys. uczestników PPK.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty na rachunek  w danym roku wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Aby uczestnik programu mógł otrzymać dopłatę roczną za 2020 rok, wpłaty na jego PPK w 2020 roku musiały wynieść co najmniej 546 zł. 

Osoby, które na swój wniosek obniżyły finansowaną przez siebie wpłatę podstawową do Planów, muszą zgromadzić co najmniej 25% wskazanej wyżej kwoty (136,5 zł w 2020 r.). Dopłata roczna jest przekazywana uczestnikowi PPK przez ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem PFR. 

Do tej pory w ramach dopłat rocznych i wpłat powitalnych państwo przekazało na rachunki uczestników PPK ponad 0,5 mld zł.

(AM, źródło: mojeppk.pl)