Bancassurance wraca na ścieżkę wzrostu

0
786

Po odnotowanym w 2022 r. spadku wartości sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym, ubiegły rok przyniósł odbicie. Kilkuprocentowy wzrost przypisu w bancassurance był zasługą poprawy wyników z dystrybucji polis przez banki w obu sektorach działalności.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 31 grudnia 2023 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 5,97 miliarda złotych. Był to rezultat o 5% wyższy od uzyskanego w roku poprzednim (5,67 mld zł). Jednocześnie był to trzeci najsłabszy wynik na przestrzeni lat 2021–2016:

  • 2021 – 6,83 mld zł
  • 2020 – 5,56 mld zł
  • 2019 r. – 6,87 mld zł,
  • 2018 r. – 7,61 mld zł,
  • 2017 r. – 10,15 mld zł,
  • 2016 r. – 9,81 mld zł

Sektor życiowy

Polisy ochronne nadal na czele

W bancassurance życiowym zebrano w sumie 3,63 mld zł składek brutto – o 6% więcej niż w 2022 r., czyli 3,43 mld zł. W latach 2021–2018 przypis wyniósł odpowiednio: 4,21 mld zł, 3,68 mld zł, 4,78 mld zł i 5,66 mld zł. Udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 15,9% – identycznie jak przed rokiem. Składki zebrane w 2023 r. z umów indywidualnych stanowiły 91%  przychodów kanału (87% w 2022 r.).

Tradycyjnie większość przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń powiązanych z produktem bankowym. W 2023 roku wskaźnik ten wyniósł 55%, o dwa punkty procentowe mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Z kolei 33% wypracowały  produkty inwestycyjne (identycznie jak rok wcześniej) a 12% – polisy stand alone (+2 pp.). Według raportu PIU łącznie 2,45 mld zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 6% więcej niż przed rokiem (2,3 mld zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych uplasował się na poziomie 1,18 mld zł, wobec 1,13 mld zł na koniec 2022 r. +5% r/r).

Składka jednorazowa dominuje wśród polis inwestycyjnych

972 mln zł z 1,18 mld zł zebranych ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 13,68% więcej niż rok wcześniej, tj. 855 mln zł. Z tej kwoty za 773 mln zł odpowiadały polisy z gr. 1 (714 mln zł rok wcześniej, +8% r/r). Pozostałe 199 mln zł przypisu wygenerowały ubezpieczenia z UFK (gr. 3). To o 42% więcej niż w roku 2022, kiedy to sprzedaż w tym segmencie produktów wyniosła 141 mln zł.

Z kolei ubezpieczenia ze składką regularną wygenerowały przypis na poziomie 209 mln zł, o 23,72% niższy od ubiegłorocznego (274 mln zł). W tym segmencie 174 mln zł wypracowały polisy z UFK. Rok wcześniej było to 242 mln zł, co oznacza spadek o 28% r/r. Za pozostałe 35 mln zł odpowiadały polisy na życie (32 mln zł przed rokiem, +7% r/r). Za 97% przypisu polis inwestycyjnych z gr. 1 odpowiadały umowy indywidualne, natomiast w polisach z UFK było to 73%. Rok wcześniej było to odpowiednio: 93% i 65%.

Coraz mocniejsze polisy stand alone

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 1,26 mld zł wypracowały umowy ze składką jednorazową. Przed rokiem przypis w tym segmencie wyniósł 1,19 mld zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały natomiast za 742 mln zł przypisu, co było rezultatem o 3% słabszym niż w 2022 r., wynoszącym 765 mln zł.

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym większość wpływów pochodziło z umów ze składką regularną – 386 mln zł vs. 337 mln zł na koniec 2022 r. (+15% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 60 mln zł przypisu, wobec 10 mln zł w poprzednim roku, co było wynikiem o 532% lepszym. Większość umów w życiowych produktach ochronnych okołoproduktowych i niepowiązanych z produktem bankowym stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 91% i 97%.

Coraz niższa średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła w 2023 r. poziom 6205 zł dla umów ze składką jednorazową (5317 zł rok wcześniej, +17% r/r) oraz 2672 zł dla umów ze składką okresową (3014 zł, –11% r/r).

Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 600 zł (529 zł przed rokiem, +13% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 293 zł, wobec 284 zł w 2022 roku, co było wynikiem lepszym o 3%.

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka jednorazowa wyniosła 2114 zł, wobec 387 zł w 2022 r. (+446% r/r). Z kolei średnia składka okresowa uplasowała się na poziomie 511 zł, co było rezultatem o 8% lepszym od odnotowanego w poprzednim roku, czyli 474 zł.

Ponad 5,6 mln umów

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2022 r. największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,64 mln z ogólnej liczby 5,63 mln szt. umów zawartych w tym kanale dystrybucji. Ponadto zawarto 0,78 mln szt. umów stand alone i 0,24 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

Sprzedaż pnie się w górę

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 2,34 mld zł składek. Był to rezultat o 4% lepszy od ubiegłorocznego, kiedy to sprzedaż polis non-life w kanale bankowym sięgnęła 2,25 mln zł. Warto zaznaczyć, że był to drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich lat. W okresie 2021–2016 r. majątkowa sprzedaż w bankowym kanale dystrybucji wyniosła bowiem odpowiednio: 2,62 mld, 1,09 mld, 2,09 mld, 1,95 mld, 1,64 mld i 1,69 mld zł. Za 79% składek non-life odpowiadały umowy indywidualne. Wynik sprzedażowy w tym kanale stanowił 4,2% osiągnięcia całego działu II w 2023 roku.

W ubiegłym roku największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, z których zebrano 796 mln zł – o 5% więcej niż w poprzednim roku, tj. 761 mln zł.  Na drugim miejscu uplasowały się umowy z gr. 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 508 mln zł składek, wobec 564 mln zł w 2022 r. (-10% r/r).. Na najniższym stopniu podium znalazły się polisy z gr. 3–7, czyli casco i transportowe. Wypracowały one 458 mln zł, wobec 345 mln zł zebranych w 2022 roku, co oznacza wzrost rok do roku o 33%.

Najwięcej ubezpieczeń żywiołowych

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8–9: 7,85 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (4,85 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,63 mln szt.). Łącznie na koniec 2023 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 22,26 mln szt. ubezpieczeń.


W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96,9% przypisu działu I, oraz 15 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 86,6% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl