Bancassurance wychodzi z dołka

0
639

Po ubiegłorocznym załamaniu spowodowanym wpływem czynników z otoczenia gospodarczego oraz prawnego zakładom prowadzącym dystrybucję polis za pośrednictwem kanału bankowego ustało się zaadaptować do nowych warunków. W efekcie segment bancassurance powrócił na ścieżkę wzrostu. I to w obu obszarach działalności.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 30 września 2023 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 4,41 miliarda złotych, o 6% wyższym od ubiegłorocznego (4,16 mld zł).

Rynek życiowy: Odbicie po ubiegłorocznej zapaści

Z raportu Izby wynika, że dziewięciomiesięczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 2705 milionów złotych – o 9% więcej niż na koniec września 2022 r. (2483 mln zł). Po 3 kwartałach 2023 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 15,9%, o 3 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Większość  przypisu w bancassurance życiowym, 54%, pochodziło z ubezpieczeń powiązanych z produktem bankowym. Segment produktów inwestycyjnych odpowiadał za 33% składek, natomiast 13% przypisu pochodziło z ubezpieczeń z niepowiązanych, czyli stand alone. Rok wcześniej było to odpowiednio: 60%, 30% i 13%.

Zakłady oswoiły się z trudnym otoczeniem

1815 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 4% więcej niż przed rokiem (1750 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wzrósł z 733 mln zł na koniec września ub.r. do 890 mln zł (22% r/r).

Zdecydowaną większość przychodów z ubezpieczeń inwestycyjnych – 728 mln zł – wypracowały umowy ze składką jednorazową. Ich wartość była o 44,73% wyższa od odnotowanej rok wcześniej (523 mln zł). Z tej kwoty za 135 mln zł (105 mln zł rok wcześniej, +29%) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Oznacza to, że sprzedaż we wspomnianym segmencie ustabilizowała się po ubiegłorocznym potężnym spadku, wywołanym niepewnym otoczeniem gospodarczym oraz wejściem w życie postanowień interwencji produktowej Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostałe 593 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (418 mln zł przed rokiem). Taki wynik oznacza, że rynek utrzymał wysokie tempo wzrostu z ubiegłego roku (65%), gdyż obecny rezultat był wyższy od odnotowanego na koniec września 2022 r. o 42%.

Składka regularna w odwrocie

Pozostałą część przypisu „inwestycyjnego”, tj. 161 mln zł, wypracowały umowy ze składką regularną. Rok wcześniej było to 208 mln zł (-22,6%). W tej grupie „uefki” wypracowały 135 mln zł składek, o 27% mniej niż rok wcześniej, kiedy to przypis w grupie trzeciej osiągnął poziom 184 mln zł. Natomiast polisy z gr. 1 odpowiadały za 26 mln zł przypisu. Rok wcześniej było to 24 mln zł, tj. o 7% więcej.

W ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 930 mln zł pochodziło z umów ze składką jednorazową (921 mln zł, +1%). Z kolei polisy ze składką regularną wypracowały 541 mln zł (573 mln zł, -6%). Diametralnie odmienna sytuacja miała miejsce w  ubezpieczeniach stand alone, gdzie składka regularna wyniosła 285 mln zł (249 mln zł, +15%), natomiast jednorazowa – 58 mln zł (7 mln zł, +736%)

Umowy indywidualne nadal górą

W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne – 97%. Rok wcześniej stanowiły one 90% ogólnej liczby umów zawartych w tym segmencie. Podobnie jest w grupie 3, gdzie 72% spośród zawartych umów to polisy indywidualne (64% rok wcześniej). W obu pozostałych segmentach większość umów stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 91% (powiązane z produktem bankowym) i 97% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 88% i 95%.

Większość średnich składek niższa niż przed rokiem

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym na dzień 30 września 2023 r. osiągnęła poziom 6210 zł dla umów ze składką jednorazową (4285 zł rok wcześniej, +45%) oraz 2942 zł dla umów ze składką okresową (2942 zł, -6%). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 629 zł (570 zł przed rokiem, +10%), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 298 zł (289 zł, +3%).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 2531 zł (459 zł po 3 kw. 2022 r., +451%), przy okresowej wynoszącej 510 zł (471 zł, +8%).

Niezagrożona pozycja polis okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,39 mln szt. z ogólnej liczby 5,4 mln umów ubezpieczeń działu I zawartych przez 9 miesięcy 2023 r. w bankowym kanale dystrybucji. Oprócz tego zawarto również 0,78 mln szt. umów stand alone i 0,23 mln szt. inwestycyjnych.

Rynek majątkowy: Niewielki wzrost

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1709 mln zł składek. Rezultat uzyskany na koniec września 2023 r. był o 2% wyższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej, tj. 1676 mln zł. Po 9 miesiącach tego roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,2% (4,5% w 2022 r.). To najniższy rezultat na przestrzeni ostatnich 6 lat. 78% składek majątkowych i osobowych w kanale bankowym wygenerowały umowy indywidualne, natomiast 22% grupowe. Rok temu było to odpowiednio 72% i 28%.

Ubezpieczenia transportowe w trendzie wzrostowym

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, które wypracowały 552 mln zł składek (507 mln zł rok wcześniej, +22%). Segment ten wyprzedził drugie pod względem zebranej składki polisy z gr. 1–2, czyli wypadkowe i chorobowe (458 mln zł przed rokiem vs. 393 mln zł obecnie, -14%) oraz polisy z gr. 3–7, czyli casco i transportowe (259 mln zł vs. 328 mln zł, +26%). Warto zwrócić uwagę, że powyższy segment awansował do grona trójki rozgrywających w bancassurance majątkowym, zastępując w nim polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancji i ryzyk finansowych.

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 8–9, gdzie zawarto 7,48 mln szt. polis. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (4,79 mln szt.) a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,49 mln szt.). Na koniec września 2023 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 21,5 mln szt. umów.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96,9% przypisu działu I, oraz 15 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 86,8% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl