Munich Re z optymizmem czeka na przyszły rok

0
361

Dzięki dobrym wynikom operacyjnym we wszystkich segmentach biznesowych Munich Re dąży do osiągnięcia w 2024 roku zysku netto w wysokości 5 miliardów euro. Reasekurator spodziewa się również, że przyszłoroczne przychody z ubezpieczeń grupowych osiągną poziom 59 mld euro, a zwrot z inwestycji wyniesie ponad 2,8%.

W obszarze reasekuracji Munich Re przewiduje wzrost przychodów ubezpieczeniowych do 39 mld euro oraz osiągnięcie zysku netto w wysokości 4,2 mld euro. W reasekuracji ubezpieczeń majątkowych wskaźnik łączony prawdopodobnie poprawi się i wyniesie około 82%, ze względu na zyski z tegorocznych odnowień oraz oczekiwane wyniki z odnowień w 2024 r. Z kolei w obszarze reasekuracji na życie i zdrowia Munich Re przewiduje roczny wynik techniczny na poziomie 1,45 mld euro w 2024 r. 

ERGO ma wygenerować przychody z ubezpieczeń w wysokości 20 mld euro, osiągając udział w zyskach na poziomie 0,8 mld euro. Prognozowany wskaźnik mieszany w segmencie ERGO Property-Casualty ma wynieść 87%, a w ERGO International – 90%.

(AM, źródło: Munich Re)