Bank Światowy: Wypłaty z obligacji pandemicznych

0
750

Natężenie globalnej epidemii koronawirusa osiągnęło poziom, który niemal na pewno uruchomi instrument finansowy sprzedawany przez Bank Światowy w celu pozyskania pieniędzy dla dotkniętych pandemią krajów rozwijających się.

Obligacje, sprzedane w 2017 r., są według inwestorów posiadających te aktywa wyceniane poniżej 10% wartości nominalnej przez niektórych brokerów w bardziej ryzykownej z dwóch transz. Przed trzema tygodniami były wyceniane na 60%. Te papiery wartościowe są strukturyzowane, więc zostają odpisane po wybuchu określonych chorób, jako ryzyk chronionych.

Wycena ryzykownej części długu, obligacji Klasy B na 95 mln dol. oznacza, że zdaniem inwestorów upadek jest nieuchronny, jako że okres, jaki musi upłynąć od wybuchu epidemii kończy się 23 marca. Bezpieczniejsza transza Klasy A jest wyceniona na ok. 85 centów. Posiadacze tej wartej 225 mln dol. transzy tracą 16,67%.

Obligacje były emitowane w celu pozyskania pieniędzy na pomoc biedniejszym krajom w reakcji na pandemię. Firma AIR Worldwide Corporation określa, czy zdarzenie będące triggerem wystąpiło na podstawie listy kryteriów takich jak rozprzestrzenianie się geograficzne, tempo rozwoju i liczba zgonów.

Pomimo licznych zastrzeżeń na wczesnych etapach obecnej epidemii, wskazujących, że może nie dojść do wypłat z obligacji pandemicznych, najprawdopodobniej wkrótce zostaną one uruchomione. Trzy lata temu, gdy były sprzedawane po raz pierwszy, obligacje zostały przyjęte przez inwestorów z entuzjazmem. Ze środków z ich sprzedaży Bank Światowy utworzył pandemic Emergency Financing Facility.

(AC, źródło: Bloomberg)