Warta z rekordowym zyskiem i poziomem sprzedaży

0
1660

W ubiegłym roku obie spółki Warty wykazały łączny zysk netto na poziomie 692,2 mln zł, co było najwyższym wynikiem w historii działalności grupy. Rekordowym wynikiem było również ponad 7 mld zł przypisu składki.

–  2019 był wyjątkowym rokiem dla naszej firmy. Spółka majątkowa po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 mld zł składki przypisanej brutto. Wraz ze sprzedażą ubezpieczeń na życie nasz przychód osiągnął ponad 7 mld zł. Wypracowaliśmy go, uzyskując jednocześnie wyjątkową na tle rynku rentowność. Wynik netto spółki majątkowej wyniósł 660,2 mln zł, a wskaźnik ROE osiągnął poziom 29,6%, najwyższy na rynku ubezpieczeń majątkowych. Te informacje pokazują, w jak dobrej kondycji znajduje się Warta, rozpoczynając drugie stulecie swojej działalności – powiedział Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Na obecną, wyjątkową pozycję Warty zapracowały wszystkie filary działalności firmy ubezpieczeniowej. Profesjonalna sieć sprzedaży i wyjątkowa współpraca z pośrednikami, doceniana jakość obsługi klienta na rynku czy kompleksowe i praktyczne produkty przełożyły się na szerokie zainteresowanie klientów ofertą Warty. Niezwykle ważną rolę w osiągnięciu tego sukcesu odgrywa nasz kompetentny i ambitny zespół pracowników oraz rozsądne podejście do wdrażania innowacji i wykorzystania nowych technologii w firmie. Mając takie zasoby, patrzę z dużym optymizmem na kolejne lata dalszego rozwoju i umacnianie pozycji firmy na rynku – dodał.

Biznes majątkowy – sprzedaż

TUiR Warta zebrało 6 mld zł składek brutto. Był to rezultat o 8,1% wyższy o odnotowanego w 2018 r. W segmencie ubezpieczeń indywidualnych zakład odnotował 6,8% wzrost sprzedaży, dzięki któremu przypis składki wyniósł 4,4 mld zł. Z kolei w segmencie korporacyjnym składka wzrosła o 11,7%, osiągając poziom 1,7 mld zł.

Warta tłumaczy, że jej kolejny rekord rocznej sprzedaży ubezpieczeń majątkowych jest w dużej mierze efektem rozwoju narzędzi do taryfikacji, bazujących m.in. na rozwiązaniach analitycznych i Big Data. Według firmy, umożliwiają one szybkie i trafne przygotowanie zindywidualizowanej składki w oparciu o kilkaset parametrów. Te rozwiązania, początkowo wykorzystywane tylko w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, są również stopniowo stosowane w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych. 

– Dzięki wdrożonym technologiom i narzędziom Big Data Warta jest liderem rynku pod względem rozwiązań i modeli taryfikacji. Za ich pomocą możemy zaoferować potencjalnie nisko szkodowym klientom atrakcyjną cenę polisy, zachowując rentowność Warty na wyjątkowo wysokim poziomie. Tylko w 2019 roku ROE spółki majątkowej wzrosło do poziomu 29,6%, co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku. Bieżący rok poświęcimy m.in. na dalsze rozwijanie narzędzi do analizy danych oraz rozwój oferty dla klientów z segmentu MŚP i korporacji – podkreślił Jarosław Parkot.

Z kolei wzrost w segmencie korporacyjnym był według Warty skutkiem zmian poczynionych m.in. w obszarze produktów i sprzedaży. Obecnie firma pracuje nad dalszym podniesieniem rentowności tej linii biznesowej poprzez m.in. odświeżenie wybranych produktów, rozwój systemu sprzedażowego oraz szersze wykorzystanie analizy danych w tym obszarze.

Likwidacja szkód

TUiR Warta zlikwidowała w ubiegłym roku 521 tys. szkód, co przełożyło się na wypłatę klientom 3,4 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń. Zakład kontynuuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, których kluczowym celem jest przyśpieszenie procesu likwidacji szkód i podniesienie jakości obsługi klienta. W 2019 r. firma wdrożyła m.in. Wirtualnego Asystenta – bota na infolinii działającego w oparciu o sztuczną inteligencję, który przyjmuje od klientów zgłoszenia szkód, istotnie ograniczając czas oczekiwania na połączenie z konsultantem. Zakończyła również wdrażanie ponad 30 robotów, automatyzujących wewnętrzne procesy związane z zawarciem i obsługą umów ubezpieczeniowych. W tym roku ubezpieczyciel wdroży kolejne rozwiązanie bazujące na technologii sztucznej inteligencji – Rozpoznawanie Obrazu, które będzie wykorzystywane w ocenie i wycenie szkód komunikacyjnych.

– Wprowadzamy kolejne rozwiązania, które skutecznie skracają czas likwidacji szkód w Warcie i podnoszą komfort naszych klientów. Sztuczna inteligencja na naszej infolinii praktycznie zlikwidowała kolejki do zgłoszenia szkody, co będzie miało szczególne znaczenie przy katastrofach naturalnych, takich jak huragany czy powodzie. Natomiast wprowadzony przez nas nowy model likwidacji szkód całkowitych skrócił średnio o 10 dni czas potrzebny na wypłacenie pełnego odszkodowania w sprawach tego typu. To pokazuje wymierne efekty naszej pracy. W bieżącym roku zrealizujemy kolejne projekty w innowacyjny sposób podnoszące jakość obsługi klienta. Jestem pewny, że nasz zaangażowany zespół oraz wykorzystanie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań zapewni nam utrzymanie wiodącej pozycji na rynku również w tej dziedzinie – podkreślił Jarosław Parkot.

Wyniki finansowe

Wynik techniczny spółki majątkowej wyniósł 581,2 mln zł i był wyższy od uzyskanego w 2018 r. o 50,5%. Z kolei wynik finansowy netto osiągnął poziom 660,2 mln zł (+40,9% r/r). To w efekcie przełożyło się m.in. na znacząco wyższy wskaźnik ROE w porównaniu do rynku ubezpieczeń majątkowych (29,6%).

Biznes życiowy – sprzedaż

Również TUnŻ Warta zanotowała wzrosty sprzedaży ubezpieczeń na życie. W 2019 r. spółka zebrała 972,7 mln zł składki przypisanej brutto, co było rezultatem o 20,1% wyższym od odnotowanego w roku poprzednim. Według ubezpieczyciela, był to efekt m.in. oparcia sprzedaży na produktach ze składką regularną, które wygenerowały przypis na poziomie 771,2 mln zł (+16,8% r/r).

– Przykład Warty pokazuje, że można stabilnie rozwijać się na rynku ubezpieczeń na życie. Kolejny rok z rzędu osiągamy wysoki wzrost sprzedaży polis. To efekt rozsądnej decyzji o skupieniu uwagi na produktach ochronnych ze składką regularną i wprowadzeniu odpowiednich ubezpieczeń do oferty, odpowiadających różnym potrzebom naszych klientów. Rosnący przypis to również efekt pracy naszych agentów, zarówno życiowych, jak i majątkowych. W efekcie w 2019 r. sprzedaż produktów ze składką regularną wzrosła o niemal 17%, przy średniej dla rynku na poziomie 1,8%. W okresie 2016 do 2019 r. zwiększyliśmy przypis w tym segmencie ubezpieczeń o niemal 60% – zaznaczył prezes zarządu Warty. – W tym roku chcemy się skupić na wdrożeniu nowych, cyfrowych rozwiązań przyśpieszających proces sprzedaży polis, ich obsługi oraz wypłaty świadczeń. W tym celu będziemy m.in. rozwijać kolejne produkty automatyczną ocenę ryzyka online oraz wdrażać kolejne roboty automatyzujące wewnętrzne procesy obsługi. Wprowadzimy również rozwiązanie, które pozwoli nam podpisywać umowy zdalnie, co będzie kolejnym istotnym udogodnieniem dla klientów i agentów. Planujemy również dalszą rozbudowę oferty produktów życiowych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom naszych klientów – zapowiedział.

Wyniki finansowe

Wynik techniczny spółki życiowej wyniósł 51,4 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% r/r, a wynik netto – 32 mln zł (-7% r/r). Warta tłumaczy, że spadki były konsekwencją m.in. inwestycji poczynionych w spółce życiowej.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl