Banki z nową ofertą KUKE dla eksporterów

0
421

Związek Banków Polskich włączył się w promocję nowego pakietu rozwiązań przygotowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Porozumienie o współpracy w tym zakresie podpisali prezesi obu instytucji: Janusz Władyczak i Krzysztof Pietraszkiewicz.

– Globalna dekoniunktura wywołana pandemią spowodowała znaczny wzrost ryzyka, przez co instytucje finansujące zaczęły ostrożniej podchodzić do oceny swoich klientów. Receptą na ten stan rzeczy i jednocześnie szansą na powrót do dynamicznego wzrostu po okresie spowolnienia są rozwiązania zaproponowane przez KUKE, które zwiększają możliwości działania banków we wspieraniu firm. Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu eksportu powinno stanowić istotny element strategii rozwoju gospodarczego w kolejnych latach – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

– Obserwując głębokie zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w międzynarodowym handlu i inwestycjach również pod wpływem pandemii, a także biorąc pod uwagę sytuację w krajowym sektorze bankowym, zmieniliśmy całkowicie podejście do konstrukcji instrumentów przeznaczonych dla eksporterów. Wprowadzany obecnie nowy system wsparcia zachęca banki do szerszego finansowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. Proponujemy instrumenty, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nich zapewni wyraźną przewagę polskim przedsiębiorcom na światowych rynkach. Rolą KUKE, która oferuje instrumenty z gwarancjami Skarbu Państwa, jest ograniczanie ryzyka działalności eksporterów i wspierających ich banków, a tym samym wzmacnianie konkurencyjności polskiego eksportu – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Nowe instrumenty KUKE zmniejszają w bankach ryzyko kredytowe związane z finansowaniem działalności eksporterów. Dzięki temu banki nastawione na szybki rozwój będą mogły pożyczyć klientom więcej środków w zakresie finansowania obrotowego, inwestycyjnego i gwarancji przy tym samym poziomie ryzyka, podczas gdy instytucje ostrożniejsze będą mogły swoje ryzyko ograniczyć, cedując je na Korporację. Z kolei przedsiębiorcy otrzymają narzędzie, dzięki któremu mogą rozwijać handel za granicą oraz inwestycje w Polsce i dzięki temu prowadzić bezpieczną ekspansję.

Objęta podpisanym porozumieniem współpraca KUKE i ZBP ma na celu przede wszystkim promowanie nowego systemu wsparcia eksportu poprzez różne działania na rzecz podmiotów sektora bankowego, w szczególności poprzez informowanie o nowych rozwiązaniach finansowych wprowadzanych przez KUKE. Dodatkowo strony będą intensyfikować współpracę na innych polach, współdziałając m.in. w akcjach edukacyjnych na temat trade finance.

W ramach systemu wsparcia eksportu Korporacja gruntownie zmodyfikowała ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono związane z nimi procedury i wymogi dokumentowe, zdecydowanie poszerzony został zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania. W najbliższym czasie KUKE wprowadzi kolejne rozwiązania:

  • gwarancje finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Polsce dla podmiotów będących eksporterami, przy czym mogą to być zarówno firmy polskie, jak i inwestorzy zagraniczni rozwijający produkcję w naszym kraju;
  • gwarancje spłaty kredytów obrotowych
  • ubezpieczenia spłaty kredytów na przejęcia przedsiębiorstw za granicą.

W zakresie tworzenia dokumentacji dla klientów KUKE współpracuje z kancelarią prawną CMS.

(AM, źródło: KUKE)