Banking & Insurance Forum: Czy złote runo jest wystarczająco inteligentne?

0
264

Rekordowa liczba 500 gości uczestniczyła w 23. edycji Banking Forum i 19. edycji Insurance Forum. Ta największa branżowa konferencja odbyła się w warszawskim hotelu Westin w dniach 21–22 kwietnia 2022 r. Wydarzenie organizuje mmc Polska, a głównym patronem medialnym części ubezpieczeniowej jest tradycyjnie „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

W tym roku udało się zgromadzić wyjątkowo liczną reprezentację zarządów i wyższej kadry zarządzającej, co pozwoliło na merytoryczną rozmowę o aktualnych wyzwaniach oraz na skuteczny networking.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta Gala Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, będąca zwieńczeniem wiosennej edycji Banking & Insurance Forum. Wręczono nagrody oraz przeprowadzono licytację na rzecz Fundacji Dziecięce Marzenia.

Laureaci z branży ubezpieczeniowej:

 • Najlepsza firma ubezpieczeniowa: ERGO Hestia (nagrodę odebrała Justyna Wajs).
 • Dostawca rozwiązań dla ubezpieczeń: Tractable (nagrodę odebrał Aleksander Surowiak).
 • Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel: Aviva (nagrodę odebrała Jolanta Karny).
 • Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel: Beesafe (nagrodę odebrał Rafał Mosionek).
 • Wizjoner finansów: Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Gościem specjalnym wieczoru był Józef Wancer – nestor polskiej bankowości oraz autor nowo wydanej autobiograficznej książki My way. Podczas charytatywnej aukcji zebrano blisko 40 tys. zł, które Fundacja Dziecięce Marzenia przeznaczy dla dzieci z pogrążonej w wojnie Ukrainy.

Niebezpieczna inflacja to dopiero początek

Pierwszy dzień spotkania miał charakter ogólnogospodarczy. W otwierającym panelu dotyczącym kluczowych trendów zarówno bankowcy, jak i ubezpieczeniowcy zgodnie wskazywali rosnącą inflację, niespokojną sytuację geopolityczną oraz przerwane łańcuchy dostaw jako trudności wspólne dla wszystkich. Paweł Borys, prezes PFR, zauważył jednak, że polska gospodarka bardzo szybko wróciła do przedpandemicznych wskaźników, co jest dowodem na jej wysoką odporność i dobrą kondycję.

Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie, wskazywała na rosnącą rolę zdrowia również jako czynnika kształtującego gospodarkę. Tematem dyskusji była transformacja energetyczna. Konieczność ograniczenia dostaw surowców z Rosji z dużym prawdopodobieństwem spowolni rozwój energii odnawialnej.

Pierwszego dnia konferencji dyskutowano o zrównoważonym rozwoju, cyfryzacji w bankowości i ubezpieczeniach oraz starzeniu się społeczeństwa, a także wynikających z niego wyzwaniach usługowych i produktowych.

Co z tymi cenami?

Drugiego dnia konferencji poruszano więcej tematów dotyczących ubezpieczeń. W debacie o makroekonomicznych wyzwaniach ubezpieczycieli wzięli udział:

 • Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie
 • Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali
 • Jolanta Karny, prezes zarządu Aviva
 • Marcin Nedwidek, prezes zarządu UNIQA
 • Leszek Skop, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia
 • Jacek Smolarek, prezes zarządu Signal Iduna Polska

Dominującym tematem w debacie były zbyt niskie ceny komunikacyjnych ubezpieczeń OC, które grożą kolejną zapaścią rentowności wszystkim ubezpieczycielom komunikacyjnym, a w szczególności mniejszym graczom.

Roger Hodgkiss zwrócił uwagę, że koszty likwidacji szkód komunikacyjnych w kierowanym przez niego zakładzie wzrosły w ostatnim czasie o 20–30%. Problemem całego rynku jest też ograniczony dostęp do części zamiennych.

Leszek Skop z PKO Ubezpieczenia zapowiedział wprowadzenie oferty komunikacyjnej do oferty bankowej (w tym momencie mogą z niej skorzystać tylko klienci PKO Leasing).

Zdaniem Jacka Smolarka z Signal Iduny na polskim rynku ubezpieczeniowym da się zauważyć brak rozsądku oraz krótkoterminowe działania. – Szkoda, że reagujemy dopiero wtedy, kiedy sięgamy samego dna – skomentował prezes Smolarek.

Zdaniem Jolanty Karny, prezes Avivy Życie, obraz jest bardziej złożony. Patrząc na rynek życiowy, aktuariusze muszą nauczyć się rozumieć nowe zjawiska, z którymi nie mieli jeszcze do czynienia. – Nikt do końca nie wie, jak pandemia wpłynie długoterminowo na zachorowalność. Już teraz widzimy, że zgonów jest więcej, ale potrzebujemy więcej czasu, żeby odróżnić chwilowe zjawiska od długoterminowych trendów – powiedziała. Wyzwaniem są starzejące się portfele oraz rosnące problemy zdrowotne (przykładowo więcej o 50% udarów i zawałów u mężczyzn po 50. roku życia).

Technologia panaceum?

Duże emocje wzbudził panel o likwidacji szkód, w którym wzięli udział:

 • Michał Gomowski, prezes zarządu, Benefia
 • Witold Jaworski, Inwestor, Carrot
 • Piotr Kurek, Processes and Innovation Director, Nationale-Nederlanden
 • Piotr Ruszowski, prezes zarządu, Mondial Assistance
 • Aleksander Surowiak, dyrektor handlowy, Tractable
 • Tomasz Tarkowski, dyrektor zarządzający Pionu Odszkodowań i Świadczeń, UNIQA
 • Marek Wasilewski, dyrektor Pionu Szkód, LINK4

W tej dyskusji wróciły tematy poruszane w ciągu całej konferencji: zbyt niskie ceny ubezpieczeń połączone z rosnącą inflacją szkodową, problemy z dostępnością części zamiennych i istotnym wzrostem wartości średniej szkody. Koniecznością są rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność procesów szkodowych. Krytycznie odniesiono się do nowych wytycznych KNF w zakresie likwidacji szkód, które wygenerują z dużym prawdopodobieństwem znaczne koszty, niekoniecznie poprawiając rzeczywistą jakość likwidacji.

Piotr Kurek zwrócił uwagę, że wielu klientów postrzega ubezpieczycieli bardziej negatywnie niż urzędy, a kontakt w sytuacji szkody wiąże się ze stresem i negatywnymi emocjami.

Piotr Ruszowski odniósł się do nowego modelu likwidacji szkód mieszkaniowych, w którym ubezpieczyciel bierze na siebie w 100% całą organizację przywrócenia stanu sprzed szkody, a nie tylko wypłaca środki. Jego zdaniem szkody mogą być punktem wyjścia do budowy relacji z ubezpieczycielem, pod warunkiem że likwidacja przebiega sprawnie, a klient jest odciążony i otrzymuje rzeczywiste wsparcie w trudnej dla siebie sytuacji.

Marek Wasilewski omówił, w jaki sposób modele predykcyjne zastosowane w LINK4 pozwalają istotnie skrócić proces likwidacji, jednocześnie zwiększając satysfakcję klienta i obniżając koszty z perspektywy ubezpieczyciela.

Aleksander Surowiak pokusił się o śmiałą tezę, że technologia stała się złotym runem likwidacji szkód.

Tomasz Tarkowski dodał, że technologia nie rozwiąże wszystkich problemów, a przed ubezpieczycielami czas nieustannej optymalizacji.

Dyskusja znalazła ciąg dalszy w panelu o sztucznej inteligencji, w którym wzięli udział:

 • Marcin Dyliński, dyrektor marketingu i e-commerce, CUK Ubezpieczenia
 • Michał Herbich, Partner Associate, lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego, szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią, KPMG w Polsce
 • Magdalena Macko-Gizińska, Chief Customer Officer, Nationale-Nederlanden
 • Rafał Mosionek, wiceprezes, Compensa
 • Cezary Świerszcz, prezes zarządu, Unext
 • Marek Wilczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informacją, PZU

Ciekawe wprowadzenie do dyskusji zaprezentował Marcin Hadyś, Head of Sales, SAS Institute Polska – pokazując, jak zaawansowana analityka danych może wesprzeć ubezpieczyciela na wszystkich etapach obsługi klienta: od pozyskania, przez sprzedaż (razem z oceną ryzyka i pricingiem), aż po wypłatę świadczeń i eliminację ewentualnych fraudów.

Postawiono pytanie, czy przeszliśmy jako branża z ery cyfrowej do ery opartej na sztucznej inteligencji? Raczej kolejny etap rozwoju technologicznego dopiero przed nami, chociaż inteligentna automatyzacja wywiera coraz większy wpływ na ubezpieczenia. Przykładem będzie Beesafe, ubezpieczyciel stworzony od zera na cyfrowych założeniach. Rafał Mosionek zapowiedział, że kolejnym etapem po najprostszej sprzedaży na rynku ma być najprostsza likwidacja (pieniądze na koncie klienta w ciągu 10 minut).

Dyskutanci zgodzili się, że dane stanowią kręgosłup każdej firmy ubezpieczeniowej, ale potencjał do ich holistycznego i inteligentnego wykorzystania jest wciąż ogromny.

Ostatni panel na Insurance Forum dotyczył ubezpieczeń na życie i zdrowie. Wzięli w nim udział:

 • Agnieszka Karbowiak, p.o. prezesa zarządu, PZU Zdrowie
 • Adam Malinowski, wiceprezes zarządu, Signal Iduna Polska TU SA
 • Marcin Sagała, CIO, Prudential
 • Konrad Zakrzewski, dyrektor zarządzający Pionu Dystrybucji – Sieci Własne, UNIQA
 • Jan Zimowicz, członek zarządu, Aegon

Tu również pojawił się temat inflacji, długu zdrowotnego oraz technologii pozwalającej skuteczniej mierzyć ryzyko oraz dostarczać usługi w sposób bardziej efektywny. 

Technologia to nie wszystko, jest jeszcze człowiek

To ciekawe, że po kilku latach zdecydowanej dominacji tematów około technologicznych nastąpiła jednak pewna zmiana w kierunku akcentów środowiskowych, zdrowotnych i społecznych. Dzięki temu Banking & Insurance Forum staje się platformą do wymiany idei opartą na głębszym postrzeganiu biznesu, już nie tylko jako zespołu podmiotów generujących zyski, ale również elementu szerszej rzeczywistości i dobrostanu wszystkich interesariuszy.

Jednak również miłośnicy biznesowych konkretów nie wyszli zawiedzeni, ponieważ zaprezentowano wiele ciekawych wdrożeń (np. dotyczące robotyzacji w Pekao czy zastosowania sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach), a prelegenci w panelach nie uciekali od trudnych tematów, co zawsze stanowi wartość dla słuchaczy.

Aleksandra E. Wysocka

redaktorka naczelna