Banking&Insurance Forum: 20 lat po akcesji Polski do UE – transformacje i wyzwania na rynku finansowym

0
984

W dniach 4–5 kwietnia w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 27. Banking & 23. Insurance Forum. Liderzy świata finansów spotkają się, aby przedyskutować priorytety oraz wyzwania  sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce na 2024 rok. Patronem medialnym Insurance Forum jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Dwie dekady w UE

Kongres zainauguruje debata „20-lecie Polski w Unii Europejskiej”, podczas której eksperci przeanalizują wyzwania, które stały przed branżą finansową 20 lat temu oraz porównają dawne prognozy z ich realizacją. Poruszą takie wątki, jak postęp rynku finansowego Polski po 20 latach od przystąpienia do UE, analizując zmiany w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, pozycja Polski na rynku europejskim, przyczyny nieprzyjęcia euro, przyszłość Polski w Unii oraz wpływ państwa na sektor bankowy.

Następnie akcent zostanie przeniesiony na budowanie konkurencyjności w rzeczywistości cyfrowej. Prelegenci omówią rozwój nowoczesnych produktów finansowych w cyfrowej gospodarce, technologie zmieniające strategie biznesowe, bariery we wdrażaniu innowacji, budowę ekosystemów bankowych, modernizację regulacji dla innowacji, współpracę w ekonomii współdzielenia oraz wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych klientów. Eksperci skomentują także perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego i bankowego do 2030 r., m.in. dynamikę rozwoju oraz regulacje ubezpieczeniowe i bankowe w Polsce na tle the best practices rynków zagranicznych, kierunki wyjścia ze stagnacji rozwoju rynku ubezpieczeniowego oraz możliwości wejścia nowych inwestorów zagranicznych na rynek polski. Nie zabraknie wątku dotyczącego klienta – adaptacji sektora finansowego do różnych pokoleń, integracji ubezpieczeń z aplikacjami bankowymi, poprawy doświadczeń mobilnych użytkowników, strategii ochrony interesów konsumenta oraz wpływu aplikacji mObywatel na dystrybucję w sektorze ubezpieczeń i bankowości. 

Rola CSR w finansach

Dzień drugi kongresu rozpocznie się od dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności sektora finansowego. Poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. wzmacniania świadomości firm w zakresie odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, potrzeby poprawy i wprowadzenia nowych inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji społecznej, działań prewencyjnych sektora finansowego w edukacji ekonomicznej oraz problem greenwashingu.

Cyfrowa zmiana w ubezpieczeniach

W kolejnej części wydarzenie podzielone zostanie na dwie ścieżki tematyczne: bankową i ubezpieczeniową. Ta druga rozpocznie się od debaty skupionej na wątkach pokazujących cyfrową zmianę filozofii świata oraz pytaniach związanych z gotowością rynku ubezpieczeniowego na zmiany. Prelegenci odniosą się do roli innowacji w transformacji cyfrowej sektora ubezpieczeń, powodów niskich inwestycji zakładów ubezpieczeniowych w innowacje i sposobach na zmianę tego trendu, wyzwań związanych z cyfryzacją i współpracą pośredników oraz wpływu sektora insurtech na przyszłość ubezpieczeń poprzez efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych. Dyskusja zostanie wzbogacona o przykłady praktycznego zastosowania nowych technologii. 

Zdrowotna perspektywa

Istotnym tematem będzie ewolucja dystrybucji ubezpieczeń, m.in. kwestie przygotowania sektora na obsługę „maszynowych klientów”, zmian w sposobie wyszukiwania ofert ubezpieczeniowych, roli sztucznej inteligencji i automatyzacji w sprzedaży oraz dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb klientów przy użyciu analizy danych i personalizacji. Zakończenie Forum stanowić będzie dyskusja na temat ubezpieczeń zdrowotnych – roli ubezpieczycieli w łagodzeniu obciążeń NFZ i publicznej służby zdrowia w obliczu Covid-19, sposobach dostarczania usług medycznych dla mniej zamożnych grup społecznych, potencjale rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych przy wsparciu państwa oraz możliwościach sektora ubezpieczeniowego w działaniach prewencyjnych i adaptacji do obecnego modelu opieki zdrowotnej w Polsce.

Bilety

Kontakt z organizatorem

(AM, źródło: MMC Polska)