PPK: 4 miliony aktywnych rachunków

0
569

Według najnowszego biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych, na dzień 31 stycznia 2024 r. w PPK uczestniczyło 3,42 mln osób z 321 tys. podmiotów. To o 30 tysięcy osób więcej niż w poprzednim miesiącu.

Liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 4 miliony. Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,07%, przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (72,02%). Nadal prym wiedzie sektor prywatny, z partycypacją na poziomie 52,63%.

Średni wiek oszczędzających to 39 lat. W zdecydowanej większości są to osoby narodowości polskiej (94,22%), częściej mężczyźni niż kobiety. Największa partycypacja występuje w województwie mazowieckim – 63,3%. Najsłabiej w tym zestawieniu plasuje się województwo świętokrzyskie – 25,9%.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 301 mln złotych i wynosi aktualnie 22,04 mld zł. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, a średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na poziomie 0,333%. Zysk statystycznego uczestnika programu, zarabiającego do końca 2023 r. 5300 zł i od 2024 r. 7000 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 124% do 154%.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)