Bardzo dobra kondycja Generali potwierdzona przez AM Best

0
363

AM Best potwierdziła rating siły finansowej (FSR) Generali na poziomie „A” oraz długoterminowy rating kredytowy emitenta (Long-Term ICR) na poziomie „a+”. Jednocześnie agencja ratingowa potwierdziła identyczne oceny przejętej niedawno przez grupę Società Cattolica di Assicurazione SpA, a także długoterminowe ratingi kredytowe emisji instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Generali. Perspektywa jest stabilna.

Ratingi odzwierciedlają siłę bilansową Generali, dobre wyniki operacyjne, bardzo korzystny profil działalności oraz odpowiednie zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Ponadto Generali nadal rozwija swoją pozycję na podstawowych rynkach poprzez akwizycje, w szczególności poprzez przejęcie Cattolica w 2021 r., co ma zapewnić grupie wiodącą pozycję na włoskim rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

(AM, źródło: Generali)