Beata Kozłowska-Chyła wybrana na nową kadencję na stanowisku prezesa PZU SA

0
1171

Rada nadzorcza PZU SA podjęła 16 grudnia uchwałę w sprawie powołania Beaty Kozłowskiej-Chyły w skład zarządu ubezpieczyciela nowej kadencji, powierzając jej pełnienie funkcji prezesa spółki. Jednocześnie RN zdecydowała o powołaniu zarządu towarzystwa na nową kadencję.

W składzie organu, oprócz Beaty Kozłowskiej-Chyły, zasiadać będą: Ernest Bejda, Małgorzata Kot, Krzysztof Kozłowski, Tomasz Kulik, Piotr Nowak, Maciej Rapkiewicz i Małgorzata Sadurska. Wszystkie wymienione osoby będą pełnić funkcje członków zarządu PZU SA. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 1 stycznia 2023 r. i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023–2025.

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła jest prezesem zarządu PZU SA od 2 października 2020 r. (od 12 marca do 1 października 2020 r. p.o. prezesa) . W przeszłości pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU SA, TFI PZU oraz PTE PZU. Dwukrotnie była członkiem zarządu PZU SA. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz pełniła funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej RN Banku Pekao S.A., przewodniczącej RN PZU Życie i członka RN Anwil. Wcześniej była przewodniczącą RN Grupy Lotos. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej PIU oraz członkiem Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ponadto jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego. Jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl