Beazley: Warto spełniać kryteria ESG

0
136

Specjalistyczny ubezpieczyciel Beazley otrzymał od Lloyd’s wstępną zgodę na uruchomienie od 1 stycznia 2022 r. Syndykatu 4321. Po otrzymaniu pełnej akceptacji syndykat zajmie się wyłącznie oferowaniem dodatkowej pojemności firmom o dobrych parametrach ESG (dbałość o środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny).

Syndykat 4321 został ustanowiony w modelu Lloyd’s Syndicate-in-a-Box (SIAB). Będzie działać w wielu liniach ubezpieczeń, aby zapewnić dywersyfikację i równowagę. W fazie wstępnej będzie przyjmować do m.in. do ubezpieczenia D&O, zdrowotnego, dla instytucji finansowych, cyber, majątkowego, morskiego i lotniczego. Wszystkie składki zebrane przez Syndykat 4321 będą inwestowane odpowiedzialnie, zgodnie ze strategią odpowiedzialnego inwestowania Beazley.

– Tworząc pierwszy specjalistyczny syndykat ESG w Lloyd’s, Beazley stawia pierwszy krok ku realizacji naszego zobowiązania do wdrożenia ESG w całej naszej organizacji, z underwritingiem włącznie – skomentował Adrian Cox, dyrektor generalny Beazley. – Beazley ma w swojej historii tworzenie innowacyjnych wehikułów underwritingowych, a Syndykat 4321 jest takim dla klientów, którzy spełnili już standardy ESG. Stale wspieramy wszystkich naszych klientów, niezależnie od tego, na jakim etapie drogi ESG się znajdują, mądrym zarządzaniem ryzykiem i pojemnością ubezpieczeniową.

(AC, źródło: Insurance Journal)