Beesafe: Co Polacy myślą o wysokości mandatów?

0
571

Połowa uczestników badania przeprowadzonego przez GfK na zlecenie Beesafe uznała, że obowiązujące od początku tego roku kary pieniężne za wykroczenia na drogach są właściwe. Takiej odpowiedzi udzieliło 55% ankietowanych kobiet i 45% mężczyźni.

– W badaniu zaobserwowaliśmy też, że aktualną wysokość mandatów za odpowiednią częściej uznawały osoby nieposiadające auta – stwierdziło tak 57% z nich, podczas gdy spośród respondentów mających samochód takiego zdania była niemal połowa (49%) – zauważa Rafał Mosionek, CEO Beesafe.

21% biorących udział w badaniu uznało, że mandaty są zbyt niskie. Takiej odpowiedzi udzieliło 29% respondentów w wieku od 60 lat oraz 36% osób o statusie zawodowym robotnika niewykwalifikowanego. Podobnie (34%) wynik wyglądał wśród przedstawicieli dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), według których również mandaty są zbyt niskie.

Z kolei 29% ankietowanych jest odmiennego zdania i uważa, że kary dla kierowców są zbyt wysokie – takiej odpowiedzi częściej udzielali mężczyźni (36%) niż kobiety (22%). Szczególnie często z takim stwierdzeniem zgadzały się osoby z wyższym wykształceniem (40%).

– Jak widać, zdania Polaków dotyczące wysokości mandatów są podzielone. Najważniejsze jednak, by wszystkich nas motywowały do dbania o bezpieczeństwo – zachęca Rafał Mosionek. – Warto mieć również w pamięci, że uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zakłada także uzależnienie wysokości składki obowiązkowego ubezpieczenia OC od liczby punktów karnych. Ten zapis ma wejść w życie w czerwcu. O takie rozwiązanie branża ubezpieczeniowa postulowała już od lat. Najważniejsze jednak będzie to, do jak szczegółowych danych ubezpieczyciele ostateczne otrzymają dostęp. Choć każde wykroczenie drogowe może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo uczestników ruchu, nieodpowiednie parkowanie z dużym prawdopodobieństwem będzie im mniej zagrażać niż np. nadmierna prędkość czy jazda w stanie nietrzeźwości. Pod kątem oceny ryzyka wypadków ważne będzie więc, za co punkty zostały przyznane – dodaje.

(AM, źródło: Wizerunkowo)