Bezpieczna Energia – nowatorski produkt dla producentów urządzeń energii odnawialnej

0
1092

Global Assistance Polska rozwija ofertę affinity. Najnowszy program Bezpieczna Energia skierowany jest do firm z branży „zielonej” energii. Rozwiązanie powstało w kooperacji z InterRisk, który odpowiada za część ubezpieczeniową.

Global Assistance Polska, pomysłodawca usługi, występuje w roli agenta ubezpieczeniowego, koordynuje obsługę assistance i zarządza nią.

Według danych Agencji Rynku Energii odnawialne źródła energii stanowiły ponad 40% mocy (28,8 GW) w krajowym miksie energetycznym w ubiegłym roku i odpowiadały za 27% całkowitej produkcji energii.

Wytyczne Unii Europejskiej, zielony ład czy dotacje państwowe na modernizację i rozwój odnawialnych źródeł energii wskazują, że branża nie zwolni. Tym bardziej że Polska nadal nie ma wystarczającej infrastruktury do produkcji energii na własne potrzeby. Rośnie też nasza świadomość ekologiczna i presja na podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Coraz więcej osób i firm jest zainteresowanych korzystaniem z tzw. czystych źródeł energii, co stwarza dodatkowy popyt na tego typu rozwiązania oraz ubezpieczenia instalacji i jej komponentów. Global Assistance Polska np. oferuje konsultacje dla klientów indywidualnych dotyczące uzyskania dofinansowania takich inwestycji. Ponadto konsumenci mogą ubezpieczyć swoją instalację m.in. poprzez klasyczne ubezpieczenia fotowoltaiki w polisach mieszkaniowych lub skorzystać z ciekawej alternatywy, czyli Bezpiecznej Energii.

Podstawowym celem naszej oferty jest budowanie wartości dodanej dla naszych partnerów. Zadaniem programu Bezpieczna Energia jest podkreślenie wartości produktu i uzupełnienie gwarancji lub rękojmi o usługę serwisu udzielaną tu i teraz w sposób bezkosztowy dla klienta końcowego. Dostaje on więc dobry produkt oraz pełną ochronę od zewnętrznych zdarzeń losowych za darmo od dostawcy urządzenia – mówi Michał Krzyżanowski, członek zarządu Global Assistance Polska.

Rozszerzenie gwarancji

Bezpieczna Energia jest bliźniaczym rozwiązaniem do produktu dla producentów okien oferowanego przez Global Assistance Polska i InterRisk. Działa jako swoiste rozszerzenie gwarancji producenta lub dystrybutora systemów produkujących energię na potrzeby własne.

Fundatorem rozwiązania jest producent lub sprzedawca instalacji czy jej komponentów, natomiast beneficjentem – klient końcowy (indywidualny lub przedsiębiorca).

Ochroną mogą być objęte urządzenia i komponenty związane z produkcją energii na użytek własny, takie jak np. moduły fotowoltaiczne, falowniki, piece jonowe czy magazyny mocy. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się do momentu montażu. Jego długość zależy od umowy z partnerem biznesowym. Ubezpieczyciel pokrywa koszty do wskazanego OWU limitu sumy ubezpieczenia, a asystor organizuje pomoc – zaznacza Piotr Łoza, dyrektor Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego w InterRisk.

Naturalna likwidacja szkody

W Bezpiecznej Energii świadczenie assistance jest organizowane przy wykorzystaniu certyfikowanych serwisantów danego producenta. Chodzi o to, by nie naruszyć warunków wieloletniej gwarancji lub rękojmi. Wyróżnikiem programu jest naturalna likwidacja szkody, czyli jak najszybsze doprowadzenie instalacji do pierwotnego stanu poprzez naprawę.

Użytkownikom urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych zależy na ciągłym działaniu sprzętu. W naszym programie postawiliśmy więc na szybką i bezgotówkową pomoc assistance. Ograniczenie oględzin i procedur powoduje, że usprawnienie lub wymiana przebiega znacznie szybciej. Zdejmujemy też z klienta organizację naprawy. Takie podejście wykracza poza ramy klasycznego ubezpieczenia fotowoltaiki w ramach nieruchomości – podkreśla Tomasz Szyperski, menedżer ds. nowego biznesu w Global Assistance Polska.

Końcowy klient programu asystora przez kilka lat jest chroniony od zdarzeń losowych. Nie musi wydawać dodatkowych środków na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych czy podobnych, bo dostaje je od producenta lub dostawcy. Zdarzenia likwidowane z tytuły tego programu nie mają też wpływu na szkodowość i sumy ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Większa wartość sprzedaży

Program Bezpieczna Energia jest istotnym wsparciem dla biznesu. Global Assistance Polska ma już pierwszych partnerów, którzy uzupełnili swoją ofertę o Bezpieczną Energię. Są nimi firma Bruk-Bet (Fotowoltaika), producent modułów i architektury PV, spółka Avrii, producent urządzeń i systemów energii odnawialnej i Yono-Tech, producent innowacyjnych urządzeń grzewczych.

Naszym celem jest oferowanie nie tylko produktów wysokiej jakości, ale także kompleksowych rozwiązań, które spełniają różnorodne potrzeby klientów. Bezpieczna Energia jest elementem naszej oferty, który dodaje jej wartości i zwiększa zaufanie klientów. Chcemy zapewnić im kompleksową ochronę i spokój umysłu, gdy korzystają z naszych rozwiązań. W ten sposób zwiększamy też konkurencyjność naszej oferty.

Ubezpieczenie w cenie produktu redukuje dodatkowe wydatki klientów na ubezpieczenie nieruchomości, co stanowi dodatkowy atut w procesie sprzedaży i sprzyja pozyskiwaniu nowych klientów – mówi Edyta Witkowska-Grześkiewicz, prezeska zarządu Avrii oraz Bruk-Bet Fotowoltaika.

Z kolei twórca rozwiązania stosowanego przez Yono-Tech Jacek Skowroński jest przekonany, że nowatorskie urządzenia jonowe wyprą tradycyjne systemy grzewcze, a Bezpieczna Energia to duża wartość dla klientów.

W związku z dużym zainteresowaniem producentów Bezpieczna Energia jest produktem aktywizującym także pośredników, a szczególnie brokerów ubezpieczeniowych.