Jak przygotować się na technologiczne wyzwania jutra?

0
1040

Rozwój technologiczny dla branży brokerskiej stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę na optymalizację procesów i podniesienie jakości świadczonych usług. W dobie wszechobecnej digitalizacji i rosnącej konkurencji brokerzy ubezpieczeniowi powinni dostosować pracę swoich kancelarii zarówno do zmieniających się oczekiwań klientów, jak i trendów rynkowych.

Jednym z kluczowych aspektów jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które nie tylko usprawnią codzienną pracę, ale także zapewnią bezpieczeństwo i zgodność z normami prawnymi.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych klientów jest dla brokerów ubezpieczeniowych wysoce istotną kwestią. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakłada na brokerów obowiązki związane z ich przetwarzaniem. W zależności od okoliczności i zakresu umowy brokerzy mogą pełnić funkcję administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego.

Aby zapewnić zgodność z przepisami RODO, brokerzy muszą jasno zdefiniować charakter przetwarzania danych osobowych klientów. Wymaga to precyzyjnego określenia celów, zakresu i podstaw prawnych przetwarzania, a także zawarcia odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.

Specjalne systemy informatyczne

Jedną z możliwości jest również wykorzystywanie w codziennej pracy specjalnego systemu informatycznego, który zgromadzone w nim informacje przechowuje w profesjonalnym i bezpiecznym Data Center, a usługa obejmuje również codzienny backup danych. Dostęp do samej aplikacji odbywa się poprzez podanie indywidualnego loginu i odpowiednio mocnego hasła, a umowa pomiędzy dostawcą aplikacji a brokerem reguluje wszystkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Warto pamiętać, że ochrona danych osobowych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kwestią zaufania i budowania trwałych relacji z klientami. Brokerzy, którzy traktują bezpieczeństwo informacji priorytetowo, zyskują reputację rzetelnych i godnych zaufania partnerów biznesowych. W erze cyfryzacji, gdzie dane stają się bezcennym zasobem, inwestycja w ich ochronę jest inwestycją w przyszłość firmy.

Przewaga modelu SaaS

Korzystanie z aplikacji wspierających pracę kancelarii brokerskich jednocześnie działających w modelu SaaS (Software as a Service) przynosi brokerom ubezpieczeniowym wiele korzyści. Po pierwsze, zapewnia bezpieczeństwo i stabilność działania, ponieważ cała architektura aplikacji znajduje się u dostawcy usługi, który dba o jej sprawne funkcjonowanie i ochronę danych.

Ponadto, model SaaS umożliwia znacznie krótszy czas wdrożenia technologii oraz skalowalność biznesu dzięki subskrypcyjnemu modelowi rozliczeń. Korzystanie z oprogramowania w chmurze pozwala również na optymalizację kosztów związanych z infrastrukturą IT oraz na dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie.

Kompleksowe narzędzie dla brokerów

Doskonałym przykładem nowoczesnego oprogramowania dla branży brokerskiej, udostępnianego w modelu SaaS jest VSoft Insurance Broker. Program ten zapewnia brokerom kompleksowe narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi, obsługi klientów oraz analizy danych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami usług chmurowych VSoft Insurance Broker gwarantuje, że wrażliwe dane klientów są chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO.

W gotowości na wyzwania jutra

Branża brokerska z pewnością będzie sięgać po nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwią jej sprawną adaptację do dynamicznie zmieniających się trendów na rynku. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, choćby takich jak oprogramowanie działające w modelu SaaS, stanowi bardzo ważny krok na drodze do optymalizacji procesów, podniesienia jakości usług oraz zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Choć transformacja cyfrowa niesie ze sobą wyzwania, brokerzy, którzy otworzą się na nowe technologie, będą mogli czerpać korzyści z większej efektywności, wysoko ocenianych przez klientów standardów obsługi oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zespół VSoft Insurance Broker

vib@vsoft.pl