Bezpieczna i zrównoważona transformacja energetyczna jest możliwa

0
866

PZU LAB wraz z partnerami: Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Centrum Badawczym KEZO oraz Alior Leasing uruchomił projekt Firma Zrównoważona Energetycznie – ENERGY PRO. Za część ubezpieczeniową programu odpowiada PZU SA. Uroczysta inauguracja odbyła się w PZU Park w Warszawie 13 lutego 2024 r.

Geneza programu związana jest z rosnącą liczbą inwestycji w odnawialne źródła energii w polskim przemyśle.

Na rynku wspierającym zakłady z sektora przemysłowego w transformacji energetycznej istnieje znaczna liczba podmiotów, ale wiarygodność niektórych z nich pozostawia wiele do życzenia. Kluczowym elementem naszej pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa całemu procesowi inwestycyjnemu – od fazy projektowej, przez montaż, odbiory, aż po serwis. Wiarygodność jest dla nas priorytetem – mówił Dariusz Gołębiewski, prezes PZU LAB.

Zainteresowanie jest stymulowane z jednej strony rosnącymi cenami energii pozyskiwanej w tradycyjny sposób, a z drugiej zmieniającymi się przepisami i wymogami płynącymi z Unii Europejskiej. Zmieniające się regulacje na szczeblu europejskim i krajowym przedstawił podczas konferencji Piotr Czerwonka z Fundacji Eko-Start.

Z tymi wyzwaniami zmagają się inwestycje w OZE

Dariusz Gołębiewski podkreślił dynamiczny rozwój inwestycji w sektorze energetycznym, wspierany przez Agencję Rynku Energii. W nadchodzących latach spodziewane są kolejne znaczące inwestycje, szczególnie w technologie, takie jak fotowoltaika, magazyny energii, biogaz, biomasa, elektrownie wodne i energetyka wiatrowa. Bezpieczeństwo nowych technologii jest kluczowe – żadna innowacja nie może się rozwinąć bez gwarancji bezpieczeństwa.

W naszej działalności skupiamy się na analizie inżynieryjnej tych rozwiązań, współpracując z ośrodkami badawczymi i uczelniami, takimi jak Politechnika Gdańska czy Politechnika Warszawska, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z inwestorami – tłumaczył Dariusz Gołębiewski.

Problemy z jakością wdrażanych urządzeń oraz brakiem kompetencji to kolejne wyzwania. Wiele dostępnych na rynku rozwiązań nie spełnia standardów i jest montowanych bez odpowiedniej weryfikacji, co prowadzi do problemów z transferem ryzyka do firm ubezpieczeniowych. Inwestycje te często realizowane są na istniejących obiektach, co znacząco zwiększa ryzyko. Nieodpowiedni montaż i zabezpieczenie mogą prowadzić do poważnych problemów, co wymaga szczególnego nadzoru i zarządzania ryzykiem na każdym etapie projektu.

ENERGY PRO pomoże już od fazy projektowej

Odpowiedzią na to wyzwanie jest całościowy program ENERGY PRO, wspierający firmy w transformacji energetycznej przez cały proces, również w obszarze finansowania dzięki zaangażowaniu Alior Leasing. Za fazę projektową z kolei opowiada Centrum Badawcze KEZO.

Kluczowym punktem jest audyt zerowy, który pozwala na indywidualne podejście do każdego klienta. Ta personalizacja jest fundamentem do optymalizacji proponowanych rozwiązań. W ramach audytu analizujemy procesy przedsiębiorstw, koszty energii oraz budujemy model energetyczny, co pozwala na przedstawienie klientowi raportu z opcjami decyzyjnymi. Kluczowe jest tutaj zrozumienie, jak każda z opcji wpływa na koszty i efektywność biznesową. Proces ten prowadzi do etapu inwestycji, w ramach którego uwzględnione zostanie również finansowanie – jest to element krytyczny całego procesu – wyjaśnia Dariusz Gołębiewski.

PZU LAB wprowadziło znak jakości „PZU LAB Approved”, który jest gwarancją bezpieczeństwa dla rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Proces certyfikacji jest kompleksowy i obejmuje cały łańcuch wartości, od projektowania po montaż, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań.

Do sukcesu niezbędne interdyscyplinarne podejście

Projekt ENERGY PRO, będący innowacyjnym przedsięwzięciem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, dodatkowo zyskuje na wartości dzięki strategicznym partnerstwom z kluczowymi graczami na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz w sektorze badań i rozwoju technologicznego. Te współprace nie tylko zwiększają efektywność i skuteczność programu, ale również podkreślają jego multidyscyplinarny i holistyczny charakter.

Partnerem finansowym projektu ENERGY PRO jest Alior Leasing, który oferuje specjalistyczne rozwiązania leasingowe dopasowane do potrzeb inwestycyjnych firm zainteresowanych rozwojem w zakresie OZE. Dzięki elastycznym opcjom finansowania (również w innowacyjnym modelu OZEasaService) przedsiębiorstwa mogą łatwiej zainwestować w nowoczesne technologie energetyczne, minimalizując jednocześnie obciążenie początkowych kosztów. Szczegóły dotyczące oferty finansowania inwestycji przedstawił Tomasz Sudaj, prezes Alior Leasing.

PZU ubezpieczy inwestycje w energię odnawialną

W obszarze zabezpieczenia ryzyka i ochrony inwestycji kluczową rolę pełni PZU SA. Partnerstwo z PZU SA umożliwia uczestnikom programu ENERGY PRO skorzystanie z kompleksowej oferty ubezpieczeń przeznaczonych dla instalacji OZE. Ubezpieczenia te obejmują zarówno ochronę majątkową, jak i odpowiedzialność cywilną, co jest niezbędne w kontekście potencjalnych ryzyk związanych z eksploatacją nowoczesnych systemów energetycznych. PZU SA, dzięki swojemu doświadczeniu i zrozumieniu specyfiki sektora OZE, oferuje rozwiązania ubezpieczeniowe, które są nie tylko efektywne, ale również dostosowane do indywidualnych potrzeb projektów energetycznych.

Szczegóły oferty ubezpieczeniowej oraz najczęstsze przyczyny szkód zaprezentował podczas konferencji 13 lutego Piotr Nettik, dyrektor ds. ubezpieczeń korporacyjnych PZU SA.

Na płaszczyźnie badań naukowych i rozwoju technologicznego ENERGY PRO współpracuje z czołowymi instytucjami, takimi jak Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badawcze KEZO. Te partnerstwa technologiczne są fundamentem innowacyjności programu, umożliwiając dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie OZE.

Instytut Maszyn Przepływowych, specjalizujący się w badaniach nad efektywnością energetyczną i technologiami przepływowymi, dostarcza cennych wskazówek dotyczących optymalizacji systemów energetycznych.

Z kolei Centrum Badawcze KEZO, koncentrujące się na rozwoju zrównoważonych rozwiązań energetycznych, wnosi do projektu wiedzę na temat nowatorskich metod produkcji, magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej. Działalność KEZO przybliżył dr Patryk Chaja.

Współpraca z tak zróżnicowanym i wszechstronnym gronem partnerów pozwala ENERGY PRO nie tylko na realizację bieżących projektów z zakresu OZE, ale również na kształtowanie przyszłości energetyki w Polsce.

Dzięki zaangażowaniu Alior Leasing, PZU SA, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN oraz Centrum Badawczego KEZO program ten staje się wzorcem dla innych inicjatyw, dążąc do stworzenia zrównoważonego i innowacyjnego sektora energetycznego.

Aleksandra E. Wysocka