Bieg przedawnienia przerwany, gdy sprawę przejmuje UFG

0
987

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą biegu przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawach dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, stwierdzając, że do UFG należy stosować te same zasady co do zakładu ubezpieczeń, który upadł.

Rozstrzygnięcie SN zapadło w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 12 września ubiegłego roku postanowieniem nr I ACa 976/18 zwrócił się on do Sądu Najwyższego z następującym zagadnieniem prawnym:

„Czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.1996.11.62 tj. ze zm.), co do roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym wcześniej przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zgłoszonego zdarzenia?”.

6 sierpnia trzyosobowy skład Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, w której udzielił twierdzącej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie.

Sprawa dotyczyła pozwu rodziców chłopca, który zginął wskutek wypadku samochodowego, złożonego przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy. Towarzystwo ogłosiło upadłość, więc para wystąpiła z roszczeniem do UFG. Ten uznał, że sprawa uległa przedawnieniu. Ostatecznie musiał wypowiedzieć się Sąd Najwyższy.

Przy podejmowaniu uchwały SN stwierdził, że ze względu na art. 56 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK sprawa pomiędzy poszkodowanym a Funduszem stanowiła kontynuację postępowania między poszkodowanym a ubezpieczycielem. Ergo: do UFG należy stosować te same zasady co do upadłego zakładu. Sąd Najwyższy podkreślił, że ze względu na fakt, iż Fundusz ma pełnić funkcję ochronną, to poszkodowany nie może wpaść w pułapkę odmiennych terminów przedawnienia.

Sygnatura akt:  III CZP 76/19.

Więcej: prawo.pl z 7 sierpnia, Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska „SN: Zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”: https://www.prawo.pl/biznes/…

(AM, źródło: Sąd Najwyższy, prawo.pl)