Blisko 3 mld zł półrocznej sprzedaży VIG w Polsce

0
675

Mimo trudnego otoczenia – pandemia, gwałtowne zjawiska pogodowe, postępująca konsolidacja rynku – polska działalność Vienna Insurance Group w pierwszej połowie roku jest udana. Zwłaszcza w zakresie sprzedaży.

– Dane po II kwartale 2021 r. pokazują, że dzięki innowacyjnej strategii, której centrum zainteresowania są klienci, kontynuujemy dynamiczny rozwój biznesu na obiecującym polskim rynku. Gratuluję moim kolegom z Polski, że pomimo trwającej konsolidacji na rynku dzięki silnemu wzrostowi organicznemu VIG Polska zachowuje stabilną czwartą pozycję wśród czołowych towarzystw ubezpieczeniowych – komentuje Harald Riener, członek zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za polskie operacje.

Z danych upublicznionych przez VIG Polska wynika, że na koniec czerwca 2021 r. przypis składki grupy osiągnął poziom 2943,3 mln zł, co było rezultatem o 12% lepszym od uzyskanego 12 miesięcy wcześniej.

Działalność majątkowa

Biznes majątkowy grupy w naszym kraju zebrał 2266,5 mln zł, o 11,3% więcej niż przed rokiem. Liderem sprzedaży była Compensa Majątek, której sprzedaż osiągnęła poziom 1035,3 mln zł (+11% r/r), dzięki wzrostowi w kluczowych liniach produktowych. Spółka legitymowała się 10-procentowym wzrostem w segmencie komunikacyjnym oraz 13-procentowym w majątkowym. W obszarze komunikacyjnym w podziale na linie klientów indywidualnych składka wzrosła o 8% r/r, natomiast w linii klientów korporacyjnych o 18% r/r. Ubezpieczenia zdrowotne osiągnęły dynamikę na poziomie 170% r/r. Bardzo dobrze prezentują się również ubezpieczenia majątkowe w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (+11% r/r).

Numerem dwa był InterRisk, który zebrał 723 mln zł, o 11,3% więcej niż rok wcześniej. Ubezpieczyciel osiągnął wzrost zarówno w segmencie detalicznym (14,7%), jak i korporacyjnym (10,4%). Z kolei Wiener poprawił rezultaty sprzedażowe w praktycznie wszystkich liniach biznesowych, w efekcie czego jego przypis składki wzrósł o 11,8%, do poziomu 508,4 mln zł. Zakład był szczególnie zadowolony z dynamiki w niekomunikacyjnym obszarze detalicznym (117%) oraz całym obszarze korporacyjnym (13%). Wiener tłumaczy, że tak dobre wyniki finansowe są efektem m.in. konsekwentnie realizowanej polityki cyfryzacji procesów obsługowych i sprzedażowych.

Działalność życiowa

Z kolei biznes życiowy zebrał 676,8 mln zł składek brutto. 533,9 mln zł wypracowała Compensa Życie. Był to rezultat o 16% wyższy od osiągniętego przed rokiem. Towarzystwo uzyskało najwyższe wzrosty w ramach portfela PPK (+69% r/r) oraz w produktach grupowych (+7% r/r). W przypadku ubezpieczeń z kolei Vienna Life uzyskała pozytywny wynik finansowy IFRS brutto w wysokości 2,5 mln zł. O 8% wzrósł również poziom składki przypisanej brutto, która wyniosła 133,8 mln zł, przekraczając planowane wartości o przeszło 13%. Zakład kontynuuje obraną strategię dywersyfikacji linii biznesowych poprzez zwiększenie oferty tradycyjnych ubezpieczeń na życie z istotnym komponentem ryzyka. Dynamika składki w tej linii biznesowej sięgnęła 187% r/r.

Biznes życiowy w Polsce przyniósł Grupie pozytywny wynik finansowy (19,4 mln zł). Pomimo negatywnej dynamiki rynkowej składki jednorazowej w I kwartale 2021 r. oraz zwiększonej śmiertelności spowodowanej przez Covid-19 Grupa odnotowuje wzrost udziału w rynku ubezpieczeń na życie.

Łączny wynik finansowy brutto VIG Polska wyniósł 153,1 mln zł, na co złożyło się 133,7 mln zł ze spółek majątkowych i 19,4 mln zł z ubezpieczeń na życie.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl