Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – rekrutacja dodatkowa

0
1883

Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest pierwszy w Polsce kierunek studiów magisterskich, których ukończenie pozwala na ubieganie się o zwolnienie z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu. Zostało to potwierdzone uchwałą Komisji Egzaminacyjnej działającej przy KNF.

Oferta studiów dziennych na kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” wypełnia lukę w systemie profesjonalnej edukacji ubezpieczeniowej. Na rynku brakowało bowiem kompleksowego programu przygotowującego do aktywnej działalności w branży.

Pomysł na utworzenie kierunku na wzór „Insurance studies” prowadzonych na wielu renomowanych uczelniach Europy Zachodniej i USA narodził się na Uniwersytecie Gdańskim przy wsparciu środowiska ubezpieczeniowego. Program jest rzeczywiście interdyscyplinarny. Studenci dzielą bowiem czas studiów pomiędzy dwa wydziały. Na Wydziale Prawa i Administracji zdobywają szczegółową wiedzę prawniczą – począwszy od podstaw prawa cywilnego aż po specjalistyczne zagadnienia związane z warunkami wykonywania działalności ubezpieczeniowej czy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Równolegle na Wydziale Zarządzania studenci szlifują swoje umiejętności ekonomiczne, finansowe i zarządcze oraz uczą się o rynkowych mechanizmach funkcjonowania ubezpieczeń.

Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni absolwentów niezwykle konkurencyjnymi na rynku pracy. Część zajęć jest prowadzona przez praktyków z rynku ubezpieczeniowego.

Ukończenie studiów daje absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i szeroko rozumianym rynku finansowym, w szczególności:

  • w formie własnej działalności gospodarczej jako broker ubezpieczeniowy albo agent, jak również w dużych agencjach ubezpieczeniowych i korporacjach brokerskich;
  • zakładach ubezpieczeń;
  • innowacyjnych przedsiębiorstwach typu FinTech, zajmujących się zarówno dystrybucją usług finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. aplikacji mobilnych), jak i wdrażaniem nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów dystrybucji i obsługi ubezpieczeń;
  • na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem – w klinikach leczniczych, turystyce, transporcie i spedycji, administracji czy przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym.

Więcej informacji na: www.fb.com/ubezpieczeniaug

Rekrutacja dodatkowa na studia dzienne trwa do 14 września 2021 r.

Stacjonarne (dzienne):

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/…