Blisko milion aut ubezpieczonych po raz pierwszy w 2023 roku

0
350

Z danych zebranych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że podczas trzech kwartałów 2023 roku zarejestrowano po raz pierwszy 992 552 samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Najwięcej spośród nich zostało ubezpieczonych w PZU.

Z szacunków IBRM Samar wynika, że największy polski ubezpieczyciel objął ochroną blisko jedną czwartą nowo rejestrowanych pojazdów (246 915 szt., udział na poziomie 24,88%;. PZU jest dominującym ubezpieczycielem w 13 województwach i w 224 powiatach. Drugie miejsce zajęła Warta (170 090 szt., 17,14%), która zdominowała ubezpieczenia w 3 województwach południowo-wschodniej Polski i jest liderem w 139 powiatach. Trzecia lokata przypadła ERGO Hestii z udziałem (127 107 szt., 12,81%), która rządzi w 6 powiatach.

Na czwartej pozycji zestawienia znaleźli się niezweryfikowani ubezpieczyciele. Od początku roku objęli ochroną 115 075 aut, ale Samarowi nie udało się ustalić, jaki udział mają w tej puli poszczególne towarzystwa. Kolejne miejsca w rankingu zajęły UNIQA (80 349 szt., 8,1%,) oraz Allianz (41 098 szt., 4,14%,). Przy czym UNIQA jest liderem w 7 powiatach.

Samar zastrzega, że ustalenie, w których powiatach Polski dominowali poszczególni ubezpieczyciele, zostało sporządzone na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Informacje dotyczące ubezpieczeń zawierają jednak wiele braków, ponieważ trafiają do baz z pewnym opóźnieniem. Po trzech kwartałach braki dla nowo rejestrowanych samochodów wynoszą 11,59%, w związku z czym realne zestawienie może być nieco inne.

(AM, źródło: LinkedIn)