BNP Paribas Cardif i Europ Assistance proponują „Plan wsparcia w chorobie”

0
317

BNP Paribas Cardif zaoferował klientom banku BNP Paribas ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w sytuacji zachorowania na nowotwór lub poważne schorzenie kardiologiczne. W ramach pomocy klienci mają zagwarantowany również pakiet medyczny i wsparcie assistance.

Zakres ubezpieczenia w zależności od pakietu obejmuje wsparcie w następujących sytuacjach: Pakiet Onko – zachorowania na nowotwór złośliwy albo nowotwór in situ, Pakiet Kardio – zawał serca, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, przeszczep serca albo udar mózgu, Pakiet Premium – poważne zachorowania (włączając powyższe, a dodatkowo niewydolność nerek).

W ramach ubezpieczenia klienci mają dostęp do szerokiego zakresu usług wsparcia medycznego i usług assistance w związku z wystąpieniem poważnego zachorowania. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia „Plan wsparcia w chorobie – Premium” klienci mogą korzystać z pakietu telemedycznego na życzenie.

Klienci mają zagwarantowaną organizację i pokrycie kosztów konsultacji lekarskich z odpowiednim specjalistą, badań diagnostycznych i specjalistycznych (w zależności od rodzaju problemów zdrowotnych). Dodatkowo, jeżeli leczenie ubezpieczonego wymaga rehabilitacji, zapewniona zostaje organizacja i pokrycie kosztów wizyty specjalisty fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania lub organizacja, transport i wizyta w stacjonarnej placówce świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Ponadto w ramach ubezpieczenia klienci, którzy skierowani zostają na rehabilitację przez lekarza prowadzącego, mają zagwarantowaną organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie Managera Rehabilitacji, który przygotuje indywidualny plan i zorganizuje proces rehabilitacji. Dodatkowo polisa zapewnia wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jego transport do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, oraz likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

W ramach pakietu assistance klienci mają dostęp do wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenia posiłków oraz leków, wizyty pielęgniarki, transportu medycznego, pomocy psychologa, a w sytuacji zachorowania na nowotwór także zwrotu kosztów zakupienia peruk i protez.

– Pakiet usług asssistance został specjalnie przygotowany, aby wspierać klientów i ich rodziny w procesie dochodzenia do zdrowia – zaznacza Marcin Zieliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży Europ Assistance Polska.

Ubezpieczenie zapewnia także pomoc dla najbliższej rodziny klienta w postaci pomocy domowej, opieki nad dziećmi /osobami niesamodzielnymi albo nad zwierzętami, pomocy psychologa dla rodziny. Ponadto do dyspozycji ubezpieczonego jest nielimitowany dostęp do infolinii medycznej.

– Celem, który przyświeca nam przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych, jest odpowiedź na potrzeby klientów, a poważne zachorowanie to jedno z najczęściej wymienianych zdarzeń życiowych, które wywołuje obawę o przyszłość u 70% Polaków, jak wynika z badania IPSOS przeprowadzonego dla BNP Paribas Cardif – mówi Grzegorz Jurczyk, CEO BNP Paribas Cardif w Polsce.

(AM, źródło: BNP Paribas)