BNP Paribas TFI zarządza już ponad 5 mld zł aktywów

0
428

Z początkiem lipca 2021 r. wartość aktywów zarządzanych przez BNP Paribas TFI przekroczyła 5 mld zł. Dynamiczny wzrost wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania klientów produktami towarzystwa. Dodatkowym wsparciem są też bardzo dobre wyniki inwestycyjne wypracowywane przez ekspertów zarządzających funduszami.

Od początku roku wpływ środków do zarządzanych przez BNP Paribas TFI funduszy przekroczył 900 mln zł.

Nieco ponad pięć lat temu wprowadzaliśmy nową strategię i nową ofertę naszego Towarzystwa. Wówczas zarządzaliśmy aktywami nieznacznie przekraczającymi 250 mln zł, dzisiaj przekroczyliśmy 5 mld zł. Tak szybki wzrost nie byłby możliwy bez wykorzystania potencjału BNP Paribas Bank Polska, zaangażowania doradców banku i przede wszystkim zaufania, jakim obdarzyli nas klienci. Mam nadzieję, że na to zaufanie zasłużyliśmy również dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym, jakie osiągają nasze fundusze – komentuje sukces spółki Jarosław Skorulski, Prezes Zarządu Towarzystwa. – W ostatnich latach największą popularnością wśród klientów BNP Paribas TFI cieszyły się rozwiązania skoncentrowane na rynku instrumentów dłużnych: Subfundusze BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania i BNP Paribas Lokata Kapitału. Do tych rozwiązań napłynęło w minionym półroczu ponad 400 mln zł. Sporym zainteresowaniem cieszy się również Subfundusz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania. To ciekawa alternatywa dla produktów dłużnych skierowana do klientów o relatywnie zachowawczym profilu ryzyka. Subfundusz w zdecydowanej większości lokuje aktywa na lokalnym rynku obligacji, ale średnio około 10% wartości aktywów zarządzający przeznaczają na inwestycje w akcje, zwłaszcza w momentach silnych przecen rynkowych, które stanowią doskonałą okazję do zakupów. Takie podejście nie wpływa na drastyczne podniesienie poziomu ryzyka inwestycyjnego, a jednocześnie bardzo pozytywnie oddziałuje na wynik inwestycyjny, pozwalając przebić bieżący poziom stopy inflacji, a więc oszczędności klientów ulokowane w tym subfunduszu mają realną szansę utrzymać swoją wartość nabywczą w czasie. To szczególnie istotne w otoczeniu utrzymujących się niskich stóp procentowych i stale rosnącej stopy inflacji – wyjaśnia.

Oferta BNP Paribas TFI jest stale rozwijana. W ostatnim czasie z sukcesem został wdrożony Program Inwestycyjny „Oszczędzanie z premią”, który zachęca klientów do długoterminowego systematycznego oszczędzania niewielkich kwot.

Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju wymaga od nas skupienia na potrzebach klientów i reagowania na sygnały płynące do nas za pośrednictwem pracowników sieci dystrybucji. Nasz sukces jest możliwy jedynie wówczas, gdy utrzymujemy wysoki poziom zadowolenia klientów z dostarczanych przez nas produktów – zaznacza Janusz Łobrów, dyrektor Departamentu Sprzedaży. – Do końca roku towarzystwo planuje poszerzenie oferty o kolejne 9 subfunduszy. Aktualny zakres naszej oferty odpowiada na najczęstsze potrzeby inwestycyjne: lokalny rynek akcji i instrumentów dłużnych, produkty emerytalne takie jak IKE czy IKZE skierowane do klientów indywidualnych oraz – oczywiście – PPK i PPE. Obecnie chcemy się skupić na umożliwieniu polskim klientom skorzystania z wiedzy i wieloletniej obecności na globalnym rynku kapitałowym BNP Paribas Asset Management. To europejski lider zarządzania aktywami z niezwykle bogatą paletą produktów. Dzięki bliskiej współpracy i przynależności do jednej grupy kapitałowej nasi klienci już w przyszłym roku będą mogli na atrakcyjnych warunkach i z zachowaniem wszystkich udogodnień organizacyjnych zwiększyć dywersyfikację swoich portfeli inwestycyjnych – dodaje.

Nowe subfundusze działające w formule master-feeder umożliwią inwestowanie środków w USA, Europie Zachodniej i na rynkach azjatyckich. Ważną nowością będzie uruchomienie 3 subfunduszy stosujących politykę inwestycyjną opartą o zasady ESG, w których dobór instrumentów finansowych do portfela subfunduszu podlega kontroli pod względem wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. To istotny nowy trend na rynku produktów inwestycyjnych.

(KS, źródło: analizy.pl)