Mniejsza kara dla mBanku za stosowanie klauzul niedozwolonych

0
472

Tylko 2,4 mln zł, a nie 14,7 mln zł, jak domagał się prezes UOKiK, zapłaci mBank za stosowanie zakazanych klauzul w umowach. Wyrok Sądu Apelacyjnego zakończył 10-letni spór – informuje „Puls Biznesu”.

Spór banku z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów toczył się od 2011 roku, gdy Urząd zakwestionował część zapisów stosowanych w umowach o Indywidualne Konta Emerytalne wystawianych przez BRE Bank – obecnie stanowiący część mBanku. Proces ostatecznie musiał zostać powtórzony i sąd apelacyjny zdecydował, że bank musi zapłacić karę sześciokrotnie niższą od tej, jakiej domagał się prezes UOKiK.

Zarzuty UOKiK odnosiły się w pierwszej kolejności do kilku zapisów, m.in. dotyczących odszkodowań dla klientów tylko w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, uwolnienia się przez bank od odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia przez osoby trzecie numeru identyfikacyjnego oraz haseł do kanałów dostępu do lokaty na rachunku, przyznanie sobie prawa do czasowego ograniczenia dostępu do rachunku IKE. Zarzuty te skutkowały karą wysokości 11,8 mln zł. Druga grupa zarzutów dotyczyła swobodnego ustalania i zmiany wysokości opłat i prowizji. Kara za praktyki banku w tym zakresie wyniosła 2,9 mln zł.

Łącznie prezes UOKiK nałożył na BRE Bank 14,7 mln zł sankcji. Bank odwołał się do sądu. W 2017 r. sąd pierwszej instancji uchylił decyzję prezesa UOKiK. Urząd jednak odwołał się do wyższej instancji. W 2018 r. w sądzie apelacyjnym UOKiK wywalczył przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Proces ruszył od początku. Skutkiem ponownego wyroku sądu pierwszej instancji było zdjęcie kar finansowych z banku.

Sprawa po raz drugi trafiła do sądu apelacyjnego. Ten wydał „kompromisowy” wyrok. Uwzględnił w części apelację UOKiK i utrzymał tylko zarzut dotyczący swobodnego ustalania i zmiany przez bank wysokości opłat i prowizji, ale karę za to obniżył z 2,9 mln zł do 2,4 mln zł.

Więcej: Jarosław Królak „mBank wyratował się od wielkiej kary”, „Puls Biznesu” z 2 sierpnia

https://www.pb.pl/mbank-wyratowal-sie-od-wielkiej-kary-1123652

(KS, źródło: pb.pl)