Bon turystyczny wesprze branżę dotkniętą przez Covid-19

0
431

Od 1 sierpnia można skorzystać z nowego świadczenia – bonu turystycznego, którego celem jest pomoc dla polskich rodzin przy finansowaniu kosztów wakacji dzieci oraz wsparcie polskiej branży turystycznej, która mocno ucierpiała w związku z epidemią. Ekspertka DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej wyjaśnia, czym jest bon turystyczny oraz kto i jak może z niego skorzystać.

Polski Bon Turystyczny to dokument w formie elektronicznej, który ma wartość 500 zł na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł (w sumie więc 1000 zł).

Warunkiem otrzymania bonu jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko (tzw. 500+) lub dodatku wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szczegółowo o warunkach, jakie musi spełniać osoba, której świadczenie w formie bonu przysługuje, można przeczytać w art. 4 ustawy. Co istotne, uzyskanie bonu nie jest zależne od poziomu dochodów. Od bonu nie trzeba odprowadzać podatku, nie wlicza się go również do wysokości dochodu – tłumaczy Marta Kotowska, prawniczka DAS.

Aby uzyskać bon, nie trzeba składać żadnego wniosku. Bon turystyczny ma wyłącznie postać elektroniczną. Można go wygenerować po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Bon ma formę 16-cyfrowego numeru, który rodzic bądź opiekun otrzyma w formie wiadomości tekstowej sms lub mailowo. Bonu nie można w żaden sposób spieniężyć – nie istnieje możliwość wymiany bonu na gotówkę czy inne środki płatnicze.

Bon może zostać zrealizowany na terenie całego kraju. Można nim opłacić pobyt w hotelu, w pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym lub na campingu. Również będzie możliwe opłacenie bonem imprezy turystycznej realizowanej przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego, a więc pobyt dziecka na koloniach lub obozie rekreacyjnym.

– Nie należy zapominać, że bon dedykowany jest wypoczynkowi dzieci. Opłacone usługi noclegowe czy imprezy turystyczne mają być więc realizowane na rzecz dziecka. Warto też podkreślić, że bonem nie można opłacić wyjazdu zagranicznego – dodaje Marta Kotowska.

Ekspertka DAS podkreśla, że należy okazać bon podczas dokonywania rezerwacji lub przy zakwaterowaniu (jeżeli to wtedy następuje płatność). Natomiast w sytuacji gdy kwota płatności będzie wyższa niż ta, na którą opiewa bon, będzie można ją dopłacić gotówką czy przelewem. – Co więcej, nie ma potrzeby wydatkowania całej kwoty naraz. Bon może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do zużycia całej jego sumy. Aktualny stan środków w ramach bonu można na bieżąco kontrolować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – wskazuje prawniczka.

Bon turystyczny można aktywować od 1 sierpnia 2020 r. Będzie on ważny do końca marca 2022 r. Jest to data, do której upływu należy dokonać opłaty za usługę turystyczną. Sam pobyt może mieć miejsce później. Również rodzice, których dzieci urodziły się bądź urodzą się w 2020 r. będą mieli możliwość pobrania bonu turystycznego. Warunkiem jest, aby do dnia 31 grudnia 2020 r. uzyskali prawo do świadczenia wychowawczego – tzw. 500+ lub do dodatku wychowawczego.

(AM, źródło: DAS)