Swiss Re: Jest strata, ale i siła finansowa

0
353

Swiss Re poinformował, że 2,5 mld dol. roszczeń i rezerw związanych z Covid-19 zaksięgowanych w I poł. 2020 r. prawdopodobnie pokryje całość strat pandemicznych. Jak podano wcześniej, Swiss Re już zaksięgował 476 mln dol. strat związanych z Covid-19, głównie z tytułu odwołania imprez w I kwartale.

Około 1,5 mld dol. strat w I półroczu dotyczy reasekuracji majątkowej, natomiast 500 mln dol. – działu Corporate Solutions. Teraz reasekurator potwierdził te liczby, podając, że strata za I poł. br. wyniosła 1,1 mld dol. Zwiększeniu uległa strata z I kw. i pochłonięty został zysk 953 mln dol. uzyskany w I poł. 2019 r. Współczynnik łączony w dziale majątkowym i wypadkowym, podstawowa miara rentowności działu generującego największe przychody, pogorszył się do 115,8% z poziomu 100,5% przed rokiem. Zmiana na lepsze w dziale ubezpieczeń korporacyjnych, który odnotował stratę, jest osiągalna. W I poł. 2020 r. jego strata netto zmniejszyła się do 310 mln dol., z 403 mln dol. przed rokiem. Jednocześnie współczynnik wypłacalności Swiss Solvency Test, miara siły finansowej, przewyższył poziom docelowy, osiągając 220%. Uwzględniona w nim została zarówno sprzedaż ReAssure (1,53 mld dol. oraz 13,3% udziałów w Phoenix Group), jak i straty covidowe.

(AC za Reuters)